ZPĚT

Rekonstrukce podstávkového domu Koník

Hrádek nad Nisou

Podstávkový dům č. p. 215 v Hrádku nad Nisou, zvaný Koník, byl zachráněn ve dvou etapách. První část rekonstrukce proběhla v letech 2014 - 2015. Tehdy byl rekonstruován krov a střešní krytina, byla obnovena podstávka v přízemí a roubený i hrázděný plášť v přízemí včetně oken. V letech 2017 - 2018 následovala druhá etapa rekonstrukce, která se věnovala především 2. nadzemnímu podlaží. Celý dům dostal na závěr rekonstrukce nový nátěr s převažující modrou a bílou barvou, zvolenou podle původních zachycených nátěrů a analogií z okolí. Rekonstrukce domu byla prováděna s ohledem na zachování jeho historické hodnoty. Dochované prvky byly pokud možno ponechávány a nahrazovány obdobnými byly jen v nejnutnějších případech, kdy původní části nebylo možné zachránit. Důsledně bylo přihlíženo k nálezům, které byly objeveny v průběhu rekonstrukce. Výsledkem je podoba domu z doby jeho výstavby v roce 1812.

Přihlašovatel: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Martin Volejník

Realizační firma: Bc. Matouš Kirschner

 

FOTO