ZPĚT

Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců

Paseky nad Jizerou

Přestavěný dům, původně stará fara, je typickým objektem charakteru místa. Budova byla v nevyhovujícím technickém stavu pro provoz muzea - vysoká vlhkost, nevhodné dispoziční řešení, statické trhliny atp., proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Interiéry jsou velmi atraktivní, zvláště zachováním původních prvků, dveří, výmalby stropu v jedné z místností. Fara byla postavena počátkem devatenáctého století ke zdejšímu kostelu sv. Václava jako přízemní zděný objekt a koncem století bylo nadstavěno na zděnou konstrukci srubové patro. Původní objemné komíny byly nahrazeny novými redukovanými a místnosti opatřeny místo pecí kachlovými kamny, v centru dispozice bylo vestavěno dominantní schodiště do patra a dobové toalety. Novější srubová konstrukce vykazuje řemeslnou preciznost, včetně konstrukce krovu s kapacitní půdou. Nástavba byla obložena svislými prkny s lištováním dle způsobu tradičním spíše v sousedících Jizerských horách. Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou zde byl otevřen za přispění  místních občanů v 50. letech 20. století jako literární památník věnovaný osobnosti Věnceslava Metelky (1807 – 1867), zdejšího písmáka, houslaře, muzikanta a školního pomocníka, a K. V. Raisovi, který v 90. letech 19. století na základě Metelkových deníků napsal román Zapadlí vlastenci. V roce 1975 byla otevřena nová expozice, která představila návštěvníkům i bohaté kulturní tradice obce a v roce 1979 pak byla doplněna unikátní stálou výstavou krkonošské houslařské školy, jejímž zakladatelem byl právě všestranný Věnceslav Metelka. Od roku 1980 je Památník součástí Krkonošského muzea při Správě KRNAP ve Vrchlabí.

Přihlašovatel: Správa Krkonošského národního parku

Investor: Správa Krkonošského národního parku

Projektant: Projekční a průzkumný ateliér Ing. Jan Chaloupský aut. ing.

Zhotovitel: DKK stav s. r. o.

FOTO