ZPĚT

Rekonstrukce křížové cesty

Frýdlant

Křížová cesta na Křížovém vrchu ve Frýdlantu vznikla již v roce 1729. Pozemek na výstavbu věnovali frýdlantskému lidu Gallasové, kteří vlastnili panství. Křesťané na holém vrchu vybudovali 14 zastavení s žulovými pomníčky k připomenutí poslední cesty Ježíše Krista. Jak léta plynula, křížová cesta byla zapomenuta, Křížový vrch zarostl. Rekonstruována byla křížová cesta až v roce 2017 díky společnému česko-německému projektu "Paměť v krajině trojzemí" č. 100260207, v květnu 2018 byla slavnostně otevřena. Všech 14 žulových pomníčků na jednotlivých zastaveních bylo zrestaurováno, do kamenných nik byly osazeny smaltované obrázky zachycující poslední cestu Ježíše Krista, jeho ukřižování a vzkříšení. Obnoveny byly i další tři objekty - Poustevna, Boží hrob a Studánka. Součástí křížové cesty jsou díky rekonstrukci nově tři vyhlídková místa s lavičkami a informačními tabulemi. Dnes je tento veřejný prostor vyhledávaným místem turistů i místních, kdy navazuje rovněž na zrekonstruovanou Lesní naučnou stezku.

Přihlašovatel: Město Frýdlant

Investor: Město Frýdlant

Projektant: Jaromír Mráz

Realizační firma: SILKOM, spol. s r. o.

 

FOTO