ZPĚT

Polyfunkční komunitní centrum v České Lípě

Česrveného kříže č.p. 2563, Česká Lípa, sídliště Špičák

Objekt, původně sloužící jako mateřská škola, pochází z počátku 80. let minulého století a je tvořen železobetonovým prefabrikovaným jednopodlažním a dvoupodlažním skeletem MS-71 bez podsklepení. Objekt je dělen na tři pavilony, Krajní pavilony jsou dvoupodlažní, prostřední je jednopodlažní.
Po ukončení provozu mateřské školy byl objekt od roku 2001 částečně využíván jako odloučené pracoviště městské knihovny a částečně jako pracoviště sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která poskytuje aktivizační, vzdělávací, integrační a společenské služby. Středový pavilon nebyl kvůli narušené statice příček využíván vůbec. Cílem rekonstrukce bylo využít středový pavilon pro centrální sklad knih a krajní pavilony plně využít pro výše uvedená pracoviště. Rekonstrukcí vzniklo polyfunkční komunitní centrum, které využívá široké spektrum návštěvníků.

Před zahájením stavebních úprav byl objekt ve špatném stavebně technickém stavu, a proto bylo přistoupeno ke kompletní rekonstrukci objektu. Stavební úpravy řeší změnu vnitřní dispozice se změnou účelu místností, zejména ve středové části vznikl nový centrální sklad knih a nový víceúčelový sál. Knihovna tak díky rekonstrukci získala nové bezbariérové a lépe uspořádané prostory. Celkovou proměnou projde interiér ve druhé dvoupodlažní části, kde budou prostory upraveny pro klubové, poradenské a zejména aktivizační činnosti, které poskytuje zrakově handicapovaným občanům českolipská pobočka Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých. Projekt tak například zahrnuje také novou cvičnou kuchyň, masérnu, či audioknihovnu nebo zvukovou střelbu. K nácviku praktických dovedností – chůze v terénu – je uzpůsobena i část zahrady.
Kromě vnitřních stavebních úprav je řešena komplexní regenerace obvodového pláště – zateplení fasád, výměna oken, zateplení střech a podlah na terénu. Řešeny jsou i venkovní úpravy parteru – úprava vstupů do jednotlivých částí objektu, zpevněných ploch, zřízení teras, sadové úpravy a doplnění nové části oplocení. Celý objekt je řešen jako bezbariérový.

Jméno přihlašovatele: Město Česká Lípa

Investor: Město Česká Lípa

Projektant: Design 4 - projekty staveb s.r.o. Liberec

Realizační firma: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. Mělník

FOTO