ZPĚT

Pavilon intenzivní medicíny v areálu nemocnice Jablonec nad Nisou

Nemocniční 4446, Jablonec nad Nisou

Pavilon intenzivní medicíny v areálu nemocnice Jablonec nad Nisou v sobě slučuje dvě oddělení – JIP a ARO, která provozně i technologicky patří mezi jedny z nejnáročnějších. Důvodem ke vzniku této stavby byla nutnost navýšení počtu lůžek oddělení jednotky intenzivní péče a zvýšení standardu pracovního prostředí zaměstnanců tak komfortu pacientů. Objekt je situován na západní hranici areálu nemocnice a je začleněn do opěrné stěny lemující ulici Hřbitovní. Budova je navržena jako pětipodlažní čtvercového půdorysu. Podzemní a nadzemní část jsou vůči sobě mírně pootočeny v reakci na omezující podmínky limitující zvolený pozemek. Výrazným architektonickým prvkem jsou u nadzemních podlažích balkony umístěné na západní a jižní straně. Náplň objektu tvoří v zásadě tři provozy – lůžková část oddělení JIP, lůžková část oddělení ARO a kancelářské prostory. Provoz oddělení JIP je umístěn ve dvou podlažích s možností rozdělení na část infekční a neinfekční. Počet lůžek intenzivní péče je v objektu 12. Oddělení ARO se 6 lůžky je umístěno ve zvýšeném přízemí objektu a je v zásadě ve stejném dispozičním řešení jako oddělení JIP. Obě oddělení jsou mezi sebou komunikačně propojeny vnitřními schodišti a lůžkovými výtahy. Poslední podlaží objektu slouží pro potřeby administrativy a jako zázemí lékařů. V suterénu objektu je umístěno technické zázemí, šatny personálu a skladové prostory. Nově vzniklý objekt je komunikačně propojen se stávající budovou nemocnice pomocí dvou nadzemních koridorů ve dvou výškových úrovních. Sanitním vozům je zajištěn příjezd pomocí rampy, která přímo propojuje výškovou úroveň areálových komunikací a vstupu do oddělení ARO.

Stavební a technické řešení novostavby je zvoleno tak, aby umožňovalo co největší variabilitu prostoru. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. Povrchovou úpravu podzemního podlaží tvoří obklad z umělého kamene v barvě pískovce. Tři podlaží, v nichž jsou umístěna lůžková oddělení, jsou mimo prostor balkonů a schodiště obložena cementovláknitými deskami v barvě bílé. Stejnými deskami jsou obložena rovněž čela a stropy balkonů a komunikační koridory. Povrch posledního nadzemního podlaží, stěny vedoucí na balkony (terasy) a vnější stěna schodiště je v úpravě silikonové omítky – barva modrá. Rámy výplní vnějších otvorů v barvě šedé. Střecha je provedena jako vegetační.

Jméno přihlašovatele: Statutátní město Jablonec nad Nisou

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier H1 & Atelier HÁJEK s.r.o.

Realizační firma: Metrostav a.s., divize Liberec

FOTO