ZPĚT

Obnova fasády hlavní budovy školy SOŠ Liberec

Jablonecká 999, Liberec

Architektura hlavní budovy areálu SOŠ z roku 1996 navazuje na střídmou estetiku českého funkcionalismu. Budova je zakomponována do výškově rozděleného terénu a tak svými proporcemi dokresluje stoupání směrem od níže položené křižovatky. Původní fasáda z lícových cihel postupem let degradovala a neplnila svou estetickou funkci, objekt dostatečně nezateplovala a v posledním období vlivem postupného opadávání jednotlivých částí ohrožovala bezpečný provoz školy. Nová fasáda byla navržena a následně provedena s ohledem na celkový výraz budovy. Výchozími kritérii bylo najít takový materiál, který má drobné měřítko , vytvoří na ploše fasády obdobnou strukturu a zásadně novým členěním nezmění, ani neovlivní architektonické řešení. Byly vybrány čtvercové plechové titanzinkové šablony, o rozměrech 330x330 mm. Podklad tvoří trapézový plech vynesený kovovým roštem kotveným na obvodovém zdivu budovy. Součástí této konstrukční skladby je i vzduchově provětrávaná mezera, nová tepelná izolace z minerální vlny a difuzní folie. Objekt je tak nově a kvalitně zateplený. Povrch fasády tvoří elegantní titanzinek v šedém břidlicovém odstínu s postupující patinou z uhličitanu zinku v hlavní ploše fasády a v přírodní verzi pro objem stávající sborovny na střeše budovy. Zvolené řešení vytváří novou a důstojnou podobu budovy školy.

Přihlašovatel: Střední odborná škola, Liberec, p. o.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Petr Stolín

Realizační firma: GOS cz s. r. o.

FOTO