ZPĚT

Novostavba rodinného domu

Cvikov

Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou bytových jednotkách na jedinečné parcele v okrajové části města Cvikov, již na území CHKO Lužické hory. Pozemek je svažitý k jihu až k jihovýchodu a dům na výraznější terénní zlom reaguje otevřením se zahradě  jak v přízemí, tak v horním podlaží. Požadavkem investora bylo mimo vlastního bydlení vybudovat i menší jednotku pro ubytování turistů či jako byt pro prarodiče. Dům dělí zahradu na část hospodářskou, která je umístěna na horní úrovni směrem k lesu a k severu a na část pobytovou, která je rovinatější a navazuje na dům a terasu na jižní a západní straně. Umístění stavby  na pozemku a její orientaci tak nejvíce ovlivnily tyto okolnosti spolu s potřebou řešení vhodného příjezdu a přístupu s možností vstupu do domu tak zvaně suchou nohou od parkovacích míst. Z hlediska hmotového se jedná o dvě obdélníkové hmoty zastřešené sedlovými střechami o sklonu 35 st., spojené krčkem s plochou střechou v úrovni patra. Hmotové řešení odráží i funkční náplň, kdy je ve větší hmotě byt majitele, v menší poté druhá bytová jednotka pro hosty, pod níž je umístěn krytý parking pro dva automobily. Stavba je dřevěné konstrukce v systému lehkého opláštěného skeletu systému two by four. Fasáda je z provětrávaných latí z tuzemského modřínu se Z profilací proti dešti. Opěrná zeď ke svahu a základové konstrukce jsou ze železobetonu. O rok později vznikl na severní straně pozemku saunadomek, sloužící i jako skleník - zimoviště rostlin. Ten je postaven ze stejných materiálů a obdobnými technologiemi jako stavba hlavní. 

Přihlašovatel: Ing. arch. Martin Hilpert

Investor: soukromá osoba

Projektant: Ing. arch. Martin Hilpert

Zhotovitel: TFH Dřevěné skeletové domy, s. r. o.

 

FOTO