ZPĚT

Myslivecký srub Ploužnice

Ralsko, Hvězdov 990

Jedná se o víceúčelové ubytovací zařízení s restauračními a společenskými prostory a s administrativním zázemím v honitbě Ploužnice u Mimoně. Objekt je realizován jako přísně ekologická dřevostavba a skládá se ze čtyř na sobě částečně závislých a propojených objektů. Krajní objekty slouží jako ubytovací zařízení a technické zázemí k nim. Příčná budova a střední budova slouží jako restaurační zařízení a zároveň společenský prostor s terasou, velikým krbem, barem, kuchyní, kanceláří, toaletami a trezorem pro zbraně, jelikož je objekt umístěn do areálu bažantnice v Ploužnici. Vchod do ubytovacích prostor je z vnější strany budov, takže ze společenských prostor do ubytovacích nelze vejít přímo, ale pouze kolem domu po terasách.

Tento Myslivecký srub Ploužnice, jak zní jeho oficiální název, slouží převážně hostům, kteří přijeli do Ploužnice za lovem a jejich rodinným příslušníkům. Ovšem, objekt je přístupný široké veřejnosti, a pokud byste měli zájem, můžete zde uspořádat oslavu, svatbu a firemní večírek. Jak je již uvedeno, jedná se o dřevostavbu s přiznanou krokevní konstrukcí. Na klasické základové desce, kterou pro nás realizovala firma Kastado s.r.o. z Hamru na Jezeře, stojí hlavní nosná rámová konstrukce, která je oboustranně opláštěna falešným roubením. Je potřeba zmínit, že veškeré konstrukce byly dodány s přesností na milimetry, čímž se nám podařil na téměř 48-i metrech šířky budovy usadit obvodové stěny s přesností na úhlopříčce 0,7 cm. Roubený obklad vnitřního líce byl vysušený na 10% vlhkosti, z vnějšku pak na 15% s tím, že vnější pera jsou frézována s okapničkou tak, aby nezatékalo do mezer. Architektonický ráz stavbě také dodává jak lužický obklad ve štítech budov, řešený podle přání investorů, tak lužická podstávka kolem celého objektu. Špalety oken jsou aretovány dřevěnými kolíky, veškeré nedřevěné spojovací prostředky na konstrukci a na roubení jsou zakryty suky vysoustruženými z větví, aby nebyly vidět.

Střecha je těžká, z betonových plochých tašek. Střešní plášť a klempířské dodávky realizovala firma Boon střechy s.r.o. z České Lípy. Elektroinstalaci a zabezpečovací zařízení prováděla firma Alkom Security a.s. z Prahy.

Kolem celého objektu je vybudována dlážděná terasa s upravenými plochami zeleně. Hlavní příčky jsou provedeny dřevostavebně s opláštěním, které odpovídá požárním požadavkům, nenosné příčky jsou zděné, stejně, jako bar. Navíc příčky kolem trezoru zbraní jsou vyloženy ocelovými pláty.

Lze konstatovat, že projektant objektu Ing. arch. Havlis ze společnosti Havlis&partner s.r.o. spolu s majiteli stavby, bratry Procházkovými (firma Ploužnice spol s r.o.), odvedli v přípravě stavby skvělou práci stejně, jako při jejím zařizování. A nám se snad, jako generálnímu dodavateli, podařilo jejich záměr realizovat se ctí. Bažantnice Ploužnice se nachází u města Mimoň, v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Kulisou honitby je vrch Ralsko 696 m n.m. Honitba je v prostoru bývalé střelnice, díky níž se zde zachovala panenská příroda. Porosty tvoří náletové dřeviny (břízy a borovice) v kombinaci s polními a lučními porosty. Přirozeně se vyskytující rostlinná společenstva vytvářejí ideální podmínky pro chov drobné zvěře zejména bažantů obojkových, orebic horských a zajíců polních. V Bažantnici naleznete také spárkatou zvěř (muflony, daňky, jeleny, nechybí ani srnčí zvěř). 26. 12. 2016 byl původní lovecký srub zdevastován požárem. Proto bylo v letech 2017 a 2018 vybudováno nové zázemí, které splňuje nejvyšší nároky rekreantů a hostů.

Přihlašovatel: Röwe s.r.o.

Investor: Ploužnice spol. s r.o.

Projektant: Havlis&partner architekti s.r.o.

Realizační firma: Röwe s.r.o.

FOTO