ZPĚT

Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily

Pod Vartou 858, Semily

Novostavba objektu pro 110 dětí slouží Mateřské školce a Waldorfské mateřské školce. Objekt je umístěn v blízkosti soutoku řek Jizery a Olešky a zároveň se nachází na periferii města, čímž má velmi blízko k okolní přírodě.Stavba zahrnuje hlavní objekt (4 třídy, kuchyň), pavilon pro odkládání kol a komunálního odpadu, a pavilon se skladem nářadí, hraček, altánem MŠ, altánem WŠ. Součástí je i nově rozšířené a zpevněné parkoviště. Objekt je situován v severní části pozemku. Hmota objektu odděluje plochu zahrady od plochy parkoviště a zásobování. Objekt svým zaoblením minimalizuje vzájemné zastínění se sousedícími objekty.

Denní pobytové zóny se nacházejí směrem k jihu, jihovýchodu a jihozápadu. Oproti tomu na severu, severovýchodě a severozápadě se nacházejí vstupní, technické, skladové a odpočinkové plochy. Příslušenství zahrady je situováno podél jižní hranice pozemku (sklady hraček, dílna, altány).Objekt je založen na základových pasech a patkách s oboustranně pnutou základovou deskou. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny, které jsou po obvodě doplněny o ocelové sloupy. Strop je navržen jako železobetonová monolitická obousměrně pnutá deska, po jejímž obvodě je navržena vykonzolovaná markýza. Větší část fasády hlavního objektu je prosklená – jedná se o sestavu hliníkových profilů se zasklením bezpečnostním a tepelně izolačním trojsklem. Denní osvětlení doplňují 2 velké světlíky a 41 světlovodů. Neprůhledné obvodové konstrukce hlavního objektu jsou z vápenopískových cihel. Zdi jsou z vnější strany opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny a provětrávaným pláštěm s fasádními deskami HPL. Akustika je řešena v hernách zavěšenými stropními deskami (buffle) a v kancelářích akustickými podhledy. Objekt je navržen v energeticky pasivním standardu. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda a plynovýkondenzační kotel (uvažovaný poměr pokrytí TČ 75 %, plynový kotel 25 %). Plynový kondenzační kotel zajišťuje 100 % potřeby tepla pro přípravu teplé vody. Řízené větrání zabezpečují dvě centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla umístěné na střeše objektu. Stínící rolety na oknech redukují nežádoucí solární tepelné zisky v letním období. Objekt je vybaven i systémem stropního chlazení (BKT), kdy ve stropní desce je uložen systém potrubí, který betonové konstrukci předává chlad.

Barevný vzhled interiérů zohledňuje 2 rozdílné školky. Ve waldorfské části jsou podlahy, nábytek a stěny z dřevěných materiálů, zatímco místnosti mateřské školky jsou barevně odlišeny. Předností objektu jsou místnosti s vestavným nábytkem a tedy z pohledu bezpečnosti dětí bez jakýchkoliv výstupků. Dalším zajímavým prvkem je vlastní orientační systém, který byl navržen studenty UMPRUM a vychází z tvarů a obrázků, kteréjako podklad kreslily děti mateřské školky. Přidanou hodnotou je krásná a prostorná zahrada s rozlišnými herními prvky, a která je napříč odlišnosti výuky využívaná oběma školkami.

Investor: MĚSTO SEMILY

Projektant: Mg. A. MAREK TOPIČ

Realizační firma: Sdružení firem BAK a.s. a MBQ s.r.o

FOTO