ZPĚT

Lesní lázně - Martina Kocurišinová

Wolkerova 258, 460 15 Liberec - Starý Harcov, Vila Heinricha Liebiega

Poslaním rekonštruovanej Lesnej vily a doplneného nového objektu je obnovenie pôvodnej funkcie s dôrazom na problémy a potreby súčasnej populácie. Návrh reaguje na nárast duševných ochorení spôsobených uponáhľanou a v mnohých aspektoch pre spoločnosť veľmi stresujúcou dobu. Jedná sa o objekty na rozhraní mesta a hôr, kde sa človek môže zastaviť, opustiť každodenný zhon, napätie a nájsť kľud a duševnú rovnováhu. V lázních bude možné aplikovať liečebné metódy skupinovej aj individuálnej psychoterapie, rôzne relaxačné formy s cieľom stabilizovať aktuálne vzniknuté krízové situácie.

“Môj dom je priehľadný ale nie je zo skla. Skôr by mohol mať povahu páry. Jeho steny sa zrážajú a rozpínajú podľa mojej túhy. Niekedy sa okolo seba zovrú ako zbroj odlúčenia... Niekedy však nechá vam steny svojho domu aby sa rozvinuli vo svojom vlastnom priestore, v nekonečnej rozťažiteľnosti.”

/Georges Spyridaki/

Popis stavebního řešení

Architektonický návrh sa nachádza v meste na severe Českej republiky v Liberci. Nový objekt je situovaný v okrajovej časti mesta v Starom Harcove neďaleko Libereckej Výšiny na pozemku s Lesnou vilou, ktorá je taktiež súčasťou návrhu. Poslaním rekonštruovanej Lesnej vily a doplneného nového objektu je obnovenie pôvodnej funkcie s dôrazom na problémy a potreby súčasnej populácie. Funkčná schéma pozostáva z dvoch hlavných objektov, rekonštruovanej lesnej vily a na ňu nadväzujúceho novo navrhovaného dvojpodlažného objektu s doplnenou verejnou časťou. Priestory objektov sú prispôsobené a navrhnuté tak, aby každý čo najdokonalejšie svetelne, priestorovo, či voľbou materiálov a zariadenia spĺňal svoju predurčenú funkciu. Hlavným objektom je vila, ktorá tvorí dominantu celého územia. Exteriérová časť je zrekonštruovaná s nadväznosťou na historickú podobu vily. Interiér je prispôsobený súčasným potrebám takéhoto typu zariadenia s myšlienkou odhalenia sa a ukázania vnútra. Tento objekt tvorí hlavný, prvý vstup do lázní. Novo navrhovaný pozdĺžny objekt dopĺňa pomyselnú osu spájajúcu Ještěd, Lesnú vilu a Libereckú Výšinu, no svojím materiálovým zložením a zvolenou výškou nenarušuje ich dominantu a dokonale zapadá do horského prostredia. Horizontálne je objekt rozdelený na rozohratú v materiálovom kontraste žulovú spodnú podnož pod ktorou je ešte v suteréne časť wellness s výstupom do exteriérového ochladzovacieho bazénika vytesaného do žulového podkladu a ľahkú prísne členenú hornú drevenú časť s ubytovaním. 2.NP tvoria jednoducho zariadené izby s dôrazom na výhľad do okolitej prírody. Návrh kladie dôraz voľbou technológií a upcykláciou použitých materiálov na udržateľnosť.

Doplnkovými stavbami sú apiterapia, relaxačný vodný prvok umiestnenými na parcele a sedem drevených útulní, ktoré sú umiestnené v okolí parcely s možnosťou ničím nerušeného oddychu v prírode.

FOTO