ZPĚT

Lesní cesta Prokopská

Hrubá Skála, Karlovice

Trasa lesní cesty Prokopská se nachází v CHKO Český ráj a je součástí naučné stezky Hruboskalsko. Začíná u Lázní Sedmihorky, stoupá do skalního města, kde obchází skalní věž Osudová a klesá do obce Hrubá Skála. Délka trasy je 1411 m. Původní vozovka z penetrovaného hrubého makadamu byla opatřena novou vozovkou z asfaltobetonu o volné šířce cesty min. 3,5 m s krajnicemi ze štěrkodrtí. Stávající i nové trubní propustky na lesní cestě Prokopská byly opatřeny - čely, čely s jímkami a dlažbami z pískovce a to z důvodu začlenění do přírodního rámce CHKO Český ráj. Celkem bylo nově zbudováno a opraveno 15 trubních propustků, z toho 9 ks včetně čel, jímek a dlažeb. Zvolený asfaltobetonový kryt je vhodný nejen pro pěší a cyklisty, ale je vhodný i pro vozíčkáře. Cyklotrasa je účelová lesní komunikace, která slouží nejen cyklistům a pěším, ale využívá ji částečně i lesní technika při hopodářské činnosti investora.

Přihlašovatel: Lesy České republiky, s. p.

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek - LSJ

Realizační firma: AFC Servis DC a. s.

FOTO