ZPĚT

Karlovské náměstí - součást Vesnické památkové rezervace Karlov

Lomnice nad Popelkou

Od roku 1995 je místní část Karlov s roubenými domy a náměstím uprostřed chráněna jako vesnická památková rezervace. Byla založena v letech 1739 - 40 na pozemcích bývalého statku a pojmenována po majiteli panství, hraběti Karlu z Morzinu. Postupně zde vyrůstaly roubené chalupy, z nichž některé stojí dodnes. Celková revitalizace náměstí byla zahájena v roce 2017, kdy byla provedena výměna vodohospodářských sítí a oprava komunikací okolo náměstí a na spojnicích z okolních ulic. Nové kryty vozovek byly vydlážděny ze žulové dlažby, vyměněny byly také podkladní vrstvy. Na vnějších okrajích náměstí byly vybudovány pásy pro parkování aut a to z čedičové dlažby, která prorůstá trávou. Výměny, včetně zemního kabelu, se dočkalo také veřejné osvětlení, osazena byla LED svítidla připomínající lucerny, s dálkovým řízením. V roce 2018 byla revitalizací parku dokončena ceková obnova náměstí. Došlo k obnově cestní sítě z perku a čedičových odseků, byly instalovány lavičky a odpadkové koše. Sadové úpravy zahrnovaly založení nového parkového trávníku, výsadbu živého plotu z habru a keřů Rhododendronu "Red Jack". Byly také restaurovány sochy Panny Marie a sv. Prokopa a opravena kamenná kašna, kde po desítkách let opět proudí voda. Těmito úpravami se park vrátil do své historické podoby. Revitalizace parku byla součástí projektu přeshraniční spolupráce "Lomnice nad Popelkou a Nowogrodziec - společná cesta časem" podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa.

Přihlašovatel: Město Lomnice nad Popelkou

Investor: Město Lomnice nad Popelkou

Projektant: Ing. Lucie Pánková

Zhotovitel: MIZERA - STAVBY a. s.; restaurátorské práce Nina Jindřichová

FOTO