ZPĚT

Ekocentrum Včelín, Brniště

Brniště 16, Brniště

Jedná se o rekonstrukci staré vesnické usedlosti č.p. 16 v obci Brniště. Nejstarší části budovy pocházejí z 18. století, přičemž vprůběhu jeho existence byla realizována řada různých stavebních úprav spočívajících v přístavbách a nástavbách objektu. Pozemek parc. č. 153 KÚ Brniště, na kterém je umístěn objekt č.p. 16, se nachází v centru obce Brniště na severovýchodnístraně bývalé návsi. V prostoru návsi je dále umístěna základní občanská vybavenost, jako je obecní úřad, kostel, obchod, škola,pošta a také autobusová zastávka.

V rámci urbanistického uspořádání návsi má objekt č.p. 16 významné postavení, neboť svým umístěním dotváří severnívymezení tohoto prostoru, které je ještě zvýrazněno jeho nárožní pozicí.Záměrem rekonstrukce objektu bylo provedení úprav, které vedly ke splnění požadavků na jeho nové využití. Tyto změny setýkaly jak úprav dispozice, tak vlastní formy objektu, přičemž bylo dbáno o to, aby byla maximálně zachována původní autenticitaa měřítko objektu. V objektu dále dochází k doplnění původní architektury o nové moderní detaily, které tak vytvářejí vhodnýkontrast a objekt formálně přibližují současnosti. Objekt tak mimo jiné slouží jako svědectví o dřívějším způsobu života, oarchitektuře a stavebních technikách a postupech našich předků žijících na vesnici.Budova dnes slouží jako ekocentrum s kavárnou a možností ubytování.

Z hlediska stavebně konstrukčního řešení jsou na objektu použity tradiční materiály. Původní zdivo je cihelné, kamenné nebosmíšené, stopní konstrukce z cihelných kleneb nebo dřevěné. Nové konstrukční prvky jsou ocelové, příp. ocelobetonové, novýkrov je dřevěný. Na objektu jsou použity tradiční vápenné omítky, okna a vnitřní dveře jsou dřevěné, příp. celoskleněnébezrámové. Fasády objektu jsou hladce omítané, z pohledového kamenného zdiva nebo obložené mořenými dřevěnými prkny.Objekt je řešen jako bezbariérový, vertikální pohyb v objektu je zajištěn pomocí zdvihací plošiny.Zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Investor: Podralský nadační fond ZOD

Projektant: ZONA Architekti s.r.o. - autoři:Arch. Jose LuisBerrueta, Ing. arch. Martin Belica, Ing.arch. Leoš Zeman

Realizační firma: BLÁHA TRADE s.r.o.

FOTO