ZPĚT

Dům ve Skálově ulici

Skálova 85, Turnov

Nenápadný přízemní dům s podkrovím z roku 1708 tvoří nároží Skálovy a Děkanské ulice v historickém centru Turnova. Původní podoba objektu i technický stav jednotlivých částí naznačoval mnohaleté vrstvení stavebních úprav. Předmětem návrhu přestavby bylo zachovat maximum původních kvalitních prvků a s respektem k měřítku i poetice bezprostředního okolí domu zlepšit jeho prostorové, provozní i stavebně technické vlastnosti. Nové dispoziční řešení provozně odděluje prostory v podkroví, přístupné samostatným vstupem; lépe využívá dvorek a umožňuje souběžný i samostatný provoz dvou komerčních prostorů v přízemí.

Odpovědí na plasticitu fasád sousedních domů i barokní kašny je jednotící detail římsy a jemně vroubkovaných šambrán nové kompozice oken.

Jméno přihlašovatele: IUCH architektura

Investor: rodina Václava Drašnara

Projektant: MgA. Jakub Chuchlík (STS, DPS, ATD), MgA. Ida Chuchlíková (STS), Ing. Tomáš Žák (DPS, TDI), Josef Pícha (DUR, DSP)

FOTO