ZPĚT

Dostavba stadionu FC Slovan, press a zázemí

Liberec

Lokalita a objekt byl stanoven s ohledem na požadavky UEFA a FAČR na stadiony a hrací plochy pro bezproblémové pořádání zápasů evropských soutěží. Stávající areál stadion FC Slovan Liberec  sestává ze čtyř tribun - východní, západní, severní a jižní. V roce 2016 zadal investor zpracování projektové dokumentace pro rozšíření jižní - hlavní tribuny autorizovanému projektantovi Ing. Radovanu Novotnému z Liberce. Výsledkem spolupráce byla zpracovaná projektová dokumentace na dostavbu stadionu FC Slovan Liberec press a zázemí. Dostavba je v prostoru stávajícího hlediště jižní - hlavní tribuny areálu. Přístavba navazuje na původní press centrum a dochází k rozšíření  stávající tělocvičny v rámci zvětšení plochy a možnosti vyčlenění mix zóny v tomto prostoru a dále k rozšíření plochy stávajícího press centra.

Přihlašovatel: Statutární město Liberec

Investor: Statutární město Liberec

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Realizační firma: STYLSTAV Liberec s. r. o. 

FOTO