ZPĚT

Dom na móle

Vodní nádrž Bedřichov

Dom na móle. Netradicné spojenie dvoch navzájom odlišných funkcií.

Všetky tradicné funkcie móla sa umiestnením domu popierajú a tým sa vytvára nový pohlad na zaužívané funkcie objektov. Základnou funkciou móla je poskytnút pozorovatelom výhlad, ci ich zaviest hlbšie nad vodnú plochu. V tomto prípade je na móle postavený dom, ktorý bráni krásnemu výhladu na perifériu vodnej nádrže. Tým sa pozornost obracia len na tento objekt.

Dom, ci skôr víkendová meditacná, relaxacná chata bola navrhnutá, aby slúžila predovšetkým na únik pred každodenným stresom a ruchom velkomiest. Ako periskop ponorky vykukuje z vody nádrže Bedrichov v Jizerských horách Libereckého kraja. Nenápadný, no stále zaujímavý objekt odetý do opáleného smrekového dreva, ktorého je v tejto oblasti neúrekom, prekvapí okoloidúcich turistov.

„Jednou z priorít pri navrhovaní bolo pre mna zaoberanie sa výhladmi do krajiny. Objekt je navrhnutý tak, aby ponúkal maximálne výhlady pri každej cinnosti a taktiež získaval maximum slnecných lúcov v každej hodine pocas dna a v každom rocnom období.“ V neprítomnosti obyvatelov dom “hybernuje”, dokáže sa úplne uzatvorit vdaka okeniciam a vytvorit jednoliaty nenápadný celok. Jediným neuzavretým kruhovým otvorom na vstupných dverách “okom” dokáže stále sledovat a kontrolovat okolie. No po príchode obyvatelov sa vie objekt úplne prispôsobit a ako puk kvetu otvorit podla ich potrieb. „oko“ domu, kruhový tvar, je prvok, ktorý sa v dome zámerne opakuje pri pre mna dôležitých a klúcových detailoch. Prvým takýmto prvkom sú pne, cez ktoré musíte preskákat, aby ste sa dostali k samotnému domu. Dalším je kruhové okno, “oko” domu, ktoré je nositelom pôvodnej funkcie móla a umožnuje priehlad cez celý dom na vodnú nádrž. Vo vnútornej casti móla je kruhový otvor, ten slúži ako ohnisko a symbolizuje spolu s kruhovým krbom v odpocinkovej casti domu teplo domova.

Objekt je pomyselne rozdelený na dve casti a to pracovnú v jeho spodnej casti a oddychovú v hornej casti. Minimálne bývanie s pôdorysnou plochou 4x4m vám ponúkne všetko, co potrebujete. Drevená stlpiková konštrukcia je zvonku opláštená opáleným miestnym smrekovým drevom. V interiéri je použitá kombinácia OSB dosiek a cierneho matného kovu doplnené o detaily vo farbe bordó. Ohýbaná cast objektu je zhotovená z lepených drevených castí. Tým, že sa objekt nachádza na okraji nádrže vjej plytšej casti je jeho založenie riešené na pilótach.

Klúcom pri vytváraní tohto projektu bolo minimálne bývanie s maximálním využitím priestoru, výhladov do krásnej prírody a v neposlednom rade komfort obyvatelov. Schránka, ktorá dokáže splynút s prostredím v sebe skrýva výdobytky modernej doby od materiálov, technológií až po prepracované detaily. To všetko je umiestnené tak, aby mal obyvatel co najväcší pôžitok z prírody.

Autor: Martina Kocurišinová

FOTO