ZPĚT

Cyklotrasa Rádlo - Milíře

k. ú. Rádlo

Stavba "Cyklotrasy Rádlo - Milíře" představuje dva úseky nových lesních cest v extravilánu obce Rádlo, délky 602 m a 368 m. Vznikla z potřeby propojení obce Rádlo s městem Jablonec nad Nisou a částí obce Milíře. Hlavním cílem bylo vymístit pěší a cykloturisty mimo velmi frekventované krajské silnice III/2876 a III/2874. Trasa je vedena převážně v souběhu s těmito komunikacemi. Oba úseky jsou součástí mezinárodní cyklotrasy Odra - Nisa. Cyklotrasa je účelová lesní komunikace, která slouží nejen cyklistům a pěším, ale využívá ji částeně i lesní technika při hospodářské činnosti investora.

Přihlašovatel: Lesy České republiky, s. p.

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Jan Maděra

Zhotovitel díla: EUROVIA CS, a. s.

FOTO