ZPĚT

COV strojírenství a informatiky

Havlíčkova 426, Česká Lípa

Hlavním cílem projektu byla komplexní modernizace a inovace dílenských prostor Střední průmyslové školy a jejich vybavení nejnovějšími technologiemi. Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality zázemí pro praktickou výuku a snadnější zapojení žáků, resp. absolventů, do pracovního procesu. V rámci projektu došlo k rekonstrukci soustružny, frézárny, svařovny, strojní truhlárny, kovárny, nástrojárny a nezbytného zázemí (sociální zařízení, šatny, kabinety apod.). Bylo pořízeno následující vybavení - technologie obrábění, dílenské vybavení a IT vybavení. 

Jméno přihlašovatele: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Realizační firma: MISTAV-CL s.r.o.

FOTO