ZPĚT

Bydlení Na Kopečku

Na Kopečku 1426/9

Bydlení Na Kopečku je moderní bytový dům šetrný k životnímu prostředí, který se nachází v centru Liberce. Dům byl postaven na malém stavebním pozemku, který je ze čtyř stran definován stávající uliční sítí a přilehlou halou s tělocvičnami.

Z architektonického hlediska je dům řešen jako kompaktní šestipodlažní hmota na obdélníkovém půdorysu s jedním podzemním podlažím, a ustoupeným posledním podlažím se střešní terasou. Hlavní vstup do domu vede přes otevřené nároží ulic Zadní a Na Kopečku. Spodní dvě podlaží slouží především pro technické zázemí domu a parkování. Horní čtyři podlaží zabírají byty s převážně jihozápadní orientací. Fasády domu jsou obloženy cihelnými páskami v hnědošedé barvě, čtvercová dřevohliníková okna s venkovními žaluziemi mají zvýrazněné ustoupené parapety se světle šedou strukturální omítkou, kterou je také omítnuté nejvyšší ustoupené podlaží se střešní terasou. Okna jsou na čelní fasádě doplněna lodžiemi. Střecha domu je vegetační s extenzivní zelení.

V úrovni parteru, v místě garáží, je fasáda tvořena cihelnou přizdívkou v běhounové vazbě s vynechanými cihlami v pravidelném rastru, aby v místě okenních otvorů, mezi pilíři nosné konstrukce, bylo umožněno přirozené větrání. Nesnadný úkol vyřešit parkování na vlastním pozemku s nutným rozšířením uličního profilu ulice Zadní, a výškovými regulativy územního plánu, tak definovaly celkový objem domu a především maximální výšku domu. Konstrukčně je dům řešen jako stavba s kombinovaným systémem železobetonových nosných stěn a stropů, v garážích doplněný sloupy. Schodišťový trakt má stěny řešené v povrchu z pohledového betonu s vloženou nerezovou sítí uzavírající zrcadlo schodiště se zavěšenými válcovými svítidly. Celé schodiště je zakončeno proskleným střešním světlíkem. Bytový dům má velmi důkladně vyřešené hospodaření s odpadní vodou. Srážková voda je určena k opětovnému využití pro splachování. Zbytkové teplo ze splaškových vod, spolu se solárními panely, slouží pro předehřev teplé vody. Každý byt má vlastní nezávislou rekuperační jednotku na výměnu vzduchu. To vše spolu s vhodnou skladbou obvodových konstrukcí zaručuje, že tento bytový dům byl postaven ve standardu pasivního domu.

Investor: Družstvo U Náspu

Projektant: Projektový atelier David, s. r. o.

Realizační firma: Havax, a. s

FOTO