ZPĚT

Apartmánový dům Pavlovická

Liberec

Apartmánový terasový dům na nároží ulic Pavlovická, Ruprechtická a Školní vršek, v bezprostřední blízkosti centa Liberce, nahradil původní chátrající zástavbu třípodlažního bytového domu. Kromě funkce bydlení umožňuje tento nízkoenergetický objekt rovněž integraci komerčních ploch, formou kavárny s vinárnou v přízemí domu a wellness studia v suterenní části. Stavba je tvořena třemi postupně půdorysně i výškově ustupujícími bloky, pro výhodné oslunění objektu, současně tato členitost koresponduje s měřítkem okolní stávající zástavby. 

Přihlašovatel: Ing. Jiří Palas

Investor: ETP Czech s. r. o.

Projektant: Ing. Jiří Palas

Zhotovitel: Havax a. s.

FOTO