ZPĚT

Zámek Doksy

Valdštejnská 183, Doksy

Zámek v Doksech je neodmyslitelnou součástí města a jeho historie. Budova zámku se nachází ve více jak 5 hektarovém parku v centru města. Budovu s přilehlými pozemky získalo město bezplatně od Libereckého kraje v roce 2015 oproti podpisu smlouvy o oživení zámku a jeho veřejném využití. Od roku 2017 na zámku započaly stavební práce a započaly realizace projektů, mezi jejichž autory patří Ing. Arch. Stanislav Kopecký, Martin Volejník, Radomil Šolc, firma CR Project, s.r.o., Akvaterm Projekt, s.r.o., Ing. Arch. Libor Sommer a Ing. Jan Chaloupský.

Budova zámku má bohatou historii, především co se majitelů a uživatelů týče. Za zakladatele zámku se považuje Jan z Vartenberka, tehdejší majitel Dokského panství na konci 16. století. Mezi majitele zámku patřil rod Berků, Albrech z Valdštejna, Walter Buttler a rod Valdštejnů od roku 1680 do roku 1945. Mezi lety 1945 až 1962 sloužil zámek armádě. Od roku 1963 byla uživatelem zámku střední odborná škola a zemědělské učiliště až do roku 2012, kdy se škola v rámci optimalizace sloučila se střední školou v České Lípě a zámek sloužící jako internát, kanceláře a učebny zůstal bez využití. V roce 2013 přichází myšlenka starostky města Ing. Evy Burešové získat zámek pro město Doksy. Největším milníkem pro zámek v rukách města byl rok 2016, kdy město uspělo v dotačním Programu spolupráce Česká republika – Sasko, odkud získalo 41 mil. Kč na realizaci projektu.

Stavební řešení
Prvním velkým úkolem na zámku bylo vypořádat se současným stavem. Došlo k odstranění dřevěných a sádrokartonových příček, které rozdělovaly zámecké místnosti a uzpůsobovaly je k potřebám tehdejšího užití internátu. Následně došlo k velké investici do odvodnění zámku, které odstranilo většinu vzlínající vody ve zdech až do druhého patra zámku. Formou nové kanalizace, okapových svodů, drenáží a okopu základů se podařilo dostat zámek z nejhoršího. Započaly i postupné nejnutnější opravy střechy zámku, především východního křídla, které má v současné době kompletní novou střešní krytinu včetně klempířských prvků.

Největší stavební práce započaly přípravami na rekonstrukci kompletního topného systému, které nahradilo starý neekologický systém za dálkově řízené a monitorované ústřední topení napojené na plynovou kotelnu, za použití replik litinových otopných těles.  Další práce včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody, restaurování podlah a barokních dubových dveří, dřevěných řezbou dekorovaných obkladů, nových povrchů stěn, restaurování původních renesančních maleb a zdobných prvků kleneb, doplnění chybějících slavnostních křišťálových lustrů, kompletní obnova centrálního kruhového dřevěného schodiště s klasicistní štukovou výzdobou a lunetami probíhaly během roku 2017 až 2019, kdy se k I. etapě rekonstrukce připojila etapa II.

I. etapa rekonstrukce zámku
V I. etapě byla zrekonstruovány nejstarší prostory zámku, které nyní slouží jako městská galerie a turistické informační centrum včetně zázemí a skladu. V rámci stavebního řešení bylo nutné vytvořit kompletní nové dřevěné podlahy tak, aby nedošlo ke znehodnocení původní staré kamenné, která je však o více jak 40 cm pod úrovní podlah nových. V I. a části II. nadzemního podlaží jižního křídla zámku prošly prostory rekonstrukcí a přípravou pro nový prohlídkový okruh věnovaný původním majitelům zámku, rodu Valdštejnů. Restaurátorskými pracemi prošla okna, původní historické dveře, okenice, či kování. Velmi náročná byla také oprava hlavního točitého schodiště včetně zdobných štuků na stěnách.

II. etapa rekonstrukce zámku
Do druhé etapy rekonstrukce zámku řadíme největší vlastní investici města, která zahrnovala rekonstrukci prostor budoucí knihovny ve východním křídle zámku, kanceláří v přízemí levé části jižního křídla a nových prostor pro muzeum Čtyřlístku v levé části II. NP jižního křídla. Do této etapy také zahrnujeme vybudování dvou výtahů pro bezbariérový přístup pro knihovnu, prohlídkový okruh a muzeum Čtyřlístku. Stavba výtahových šachet byla náročná především u západního křídla, kde bylo nutné upravit krov střechy. A změnit dispozice přístupu do půdních prostor.

Další akce
Velkou rekonstrukcí prošly i hlavní vstupní portály jižního křídla, které se proměnily z dezolátního stavu do původního funkčního a reprezentativního stavu, kde odvedli velkou práci kameníci.

Jméno přihlašovatele: KulturaDoksy.cz, příspěvková organizace

Investor: Město Doksy

Projektant: Ing. Arch. Stanislav Kopecký

Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.


 

FOTO