ZPĚT

Turnov, sídliště U nádraží, revitalizace veřejného prostoru - fontána

park T.G.Masaryka, Turnov

Fontána je situována do parku T. G. Masaryka v Turnově, který je součástí významné komunikační vazby mezi nádražím anavazující bytovou a občanskou výstavbou. Zároveň představuje reprezentativní prostor města v blízkosti důležité Nádražní ulice a dopravně-komunikačního uzlu. Fontána je umístěna na místě nevyužívaného betonového bazénku, který přetrvával v parku z období výstavby okolního sídliště v70. letech 20. stol.

Fontána je koncipována jako pochozí s plochým betonovým dnem v úrovni okolního terénu. Samotná stavba tak působí velmi subtilně a neutrálně. Zajímavým těžištěm parku v letním období se fontána stává díky proudům tryskající vody z nepravidelně rozmístěných trysek zakomponovaných přímo v kruhové ploše betonového dna. Umístění fontány ve středu parku na bezpečné, přehledné a volné travnaté ploše umožňuje využívání fontány ke hrám a osvěžení dětí. Vodní prvek však zároveň posiluje reprezentativní charakter parku.V zimním období, kdy je fontána mimo provoz, zůstává v místě pouze zpevněná plocha v úrovni trávníku, která netvoří funkčníani pohledovou bariéru provozu parku. Plocha fontány je zhotovena z pohledového betonu přírodní barvy s povrchovou úpravou tzv. striáží. Dvacet čtyři trysekosazených v podúrovňových nádržkách integrovaných v betonové ploše je kryto nerezovou mřížkou a slouží zároveň pro odvodv racející se vody.

Součástí trysek je slavnostní osvětlení, které v podvečer prosvětluje sloupce vody stoupající z trysek. Trysky jsou napojeny na dva čerpadlové okruhy, vždy po dvanácti tryskách, kdy u každého může být nezávisle ovládán výkon čerpadel. Pomocí časových programů je tak možné v průběhu dne reagovat na dynamiku života města. Po pomalejším ranním rozjezdu tak dokáže fontána v průběhu dne nezřídka překvapit návštěvníky střídáním různé intenzity tryskající vody, aby se večer opět vrátila do klidového režimu.Bezprostřední okolí fontány je pojato jako přechod do zelené plochy trávníků parku a je proto zhotoveno v půdorysu nepravidelného lichoběžníku z vegetační dlažby. Vegetační dlažba je v elegantním designu se střídáním souvislých travnatých abetonových proužků. Nezbytným doplňkem okolí fontány je městský mobiliář tvořený sestavou jednoduchých hranolových lavicse sedáky z dřevěných lamel.Technicky je provoz fontány řešen jako uzavřený vodní okruh. Čerpadla sají z podzemní retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek, odkud stříká vzhůru. Po dopadu na vyspárované dno fontány steče voda zpět ke sběrným nádržkám u trysek a gravitačně sevrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadla opět nasávají. Před čerpadly jsou umístěny zachycovače hrubých nečistot jako ochrana před ucpáváním čerpadla či trysky. Strojovna fontány s čerpadly, úpravnou vody, automatickým dopouštěním a dalším nezbytným technickým zázemím je rovněž podzemní a je situována vedle retenční nádrže.

Investor: město Turnov

Projektant: AND spol. s r.o., architektonický ateliér, Praha.

Projektanti: Ing. arch. J. Kosnar, Ing. arch. O. Smolík

Realizační firma: MIZERA - STAVBY a.s., Lomnice nad Popelkou

FOTO