ZPĚT

Soubor zdvihacích lávek Chrastava

Chrastava

V pondělí dne 17. října 2011 se oficiálně otevřely a daly do provozu tři zdvihací lávky („U Seppu“, „U kruháče“ a „U čističky“. Jak si „chrastaváci“ velmi dobře vybavují, z veškerých předpovodňových lávek nezůstalo nic, a proto byl zvolen zdvihací mechamismus, který zaručí, že ani extrémní povodně typu loňských, lávky neohrozí (maximální zdvižení je o 2,3 metru). V praxi se bude postupovat preventivně, tzn. v případě, kdy ČHMÚ vydá výstrahu na extrémní nebezpečí či voda bude dosahovat na Jeřici na druhý povodňový stupeň, bude dán pokyn a lávky se s předstihem zdvihnou.

Návrh typu lávky byl ovlivněn výškou vody při povodni 2010, kdy přilehlý povrch komunikace byl zatopen až do výše 1.5m. Proto bylo rozhodnuto o konstrukci umožňující zdvíhání až nad tuto úroveň. Současně bylo nutno respektovat umístění lávek v intravilánu města a značné pohledové expozici. S ohledem na expozici a nutnost snížení hmotnosti konstrukce bylo použito lepeného dřeva, jako ekologicky obnovitelného materiálu. Lávka je výškově zakřivena a svým výškovým řešením umožňuje bezbariérové  převedení pěších přes vodoteč.

Statické a konstrukční řešení lávek je zajímavé především z hlediska unikátního systému zdvíhání. To umožňuje zdvih nosné konstrukce lávky o 2.0m a to bez jakékoli složité mechanizace a nároků na zdroje elektrické energie. Ty v případě povodňové situace zkolabují mezi prvními. Proto je zdvihací systém navržený pro manuální zdvíhání pomocí sklíčidla z úrovně mostovky. Systém mostovky však umožňuje zdvíhání do budoucna řešit i elektricky pomocí speciálního odnímatelného svařence s převodem a uchyceným elektromotorem. Vlastní nosnou konstrukci tvoří dva zdvojené nosníky spojené příčníky do roštu z lepeného lamelového dřeva. Rošt je v místě opěr, na kterých je za běžného stavu uložen, doplněn hřebenovými tyčemi se zdvihacím zařízením. Hřebenové tyče jsou zavěšeny na pylonech vztyčených z opěr. Zdvíhání je pak prováděno systémem šplhání a to manuálně pomocí sklíčidla z úrovně mostovky, tedy ke zdvižení dochází i s obsluhou sklíčidel. Nejchoulostivější součástí je převodovka pod mostovkou, ukotvená k příčníku. Ta  převádí rotaci ze svislého sklíčidla na vodorovné hřídele ke zdvihacímu zařízení. Všechny lávky jsou koncipovány podobně tak, aby bylo možné v případě poruchy převodového mechanizmu provést výměnu formou zapůjčení daného dílu ze sousední lávky. 

Zdvíhání je možné provádět ve dvou lidech, optimálně ve čtyřech. U každé opěry je nutno točit jedním sklíčidlem a to s rozdílem zdvihu u opěr do 10cm. Se čtyřčlennou obsluhou je
možné lávku zdvihnout za 45 minut o celé 2m a zajistit ji pomocí řetězů. Předpokládá se zdvižení lávek již při vyhlášení druhého povodňového stupně tak, aby byl dostatek času i na
bezpečný odchod obsluhy.

Přihlašovatel – Projektová kancelář VANER s. r. o.
Dodavatel – BALTOM  s.r.o.,
Generální projektant – Projektová kancelář VANER s. r. o.
Investor – Město Chrastava
FOTO