Další projekt Další projekt
ZPĚT

Sídlo JABLOTRON CLOUD Services s.r.o.

Jablonec nad Nisou

Cílem návrhu bylo vypracování koncepce stavebních úprav nového zázemí firmy JABLOTRON CLOUD Services s.r.o. Nové pracovní prostory měly působit atraktivním a moderním dojmem, jež splňují novodobé sociální parametry a které podpoří pracovní nasazení a zdravý vývoj kolektivu firmy.

Prostory měli pojmout cca 50 zaměstnanců a jednotlivé pracovní pozice jsou charakterizovány jako převážně plovoucí pracovní místa. Firma ve své struktuře využívá více stálých pracovních týmů, u kterých jsou specifikovány odlišné prostorové nároky azvyky, návrh tak obsahuje diverzifikované pracovní prostory. Mimo samostatných pracovních míst a dalšího standardního kancelářského zázemí, návrh implementuje také jídelní prostory s kavárnou, volnočasovou zónu, nová hygienická zázemí, prostory pro sportovce, či call&meet prostory. Celková charakteristika stavebního návrhu byla zvolena v závislosti na stávajícím dispozičním řešení objektu. Prostory jsou umístěny ve druhém z osmi podlaží výrobního objektu bývalé Bižuterie, nacházející se v blízkosti jablonecké přehrady. Budovu největšího závodu na kovovou bižuterii ve střední Evropě, postavenou mezi lety 1961-1965, vypracoval architekt Miroslav Drofa, přičemž se jedná o nejvýraznější aplikaci zlínské architektury na Jablonecku. Osmietážová trojtraktová výrobní budova o patnácti travé s modulovou sítí 6 x 6 m přímo vychází z typových projektů zlínského typu. Prostor určený novému firemnímu hubu byl očištěn a mezi jeho limity tak patřila zejména zmíněná modulová síť skeletu a komunikační jádra objektu.

Dispoziční využití jednotlivých funkčních částí, bylo ve velké míře ovlivněno nutností umístit v ose objektu hlavní komunikační chodbu. Na jižní stranu chodby byly v návrhu umístěny programy s vyššími požadavky na denní osvětlení. Dle přání investora se v návrhu objevují pracovní prostory typu „open space“ kanceláří, uzavřené kanceláře pracovních skupin, či klidné pracovní zóny tzv. „quietroom“, vše v plovoucím pracovním režimu. V centru firemního života je umístěna jídelna s respiriem. Ten byl pojat jako místo s odlišnou atmosférou od kancelářských místností, kde mohou zaměstnanci uniknout dennímu stereotypu. Byl zde kladen zvýšený apel na rodinné působení jídelny, proto je v ose místnosti umístěn zvýrazněný „rodinný“ stůl. V rohovém zákoutí dispozice je umístěna CEO kancelář, backoffice, či jednací respirium. V severní polovině hlavního traktu nalezneme zbylé kancelářské prostory, teamroom a konferenční místnost. Provozně celou dispozici dělí zmíněný kancelářský „open space“. Ten je však ve svém středu nepřímo dělen separačním a clonícím kvádrem, s funkcí callpointů. Prostory jsou tak stále propojeny, avšak nalezeme v nich pestrou škálu pracovních prostorů s různou mírou intimity. Toto řešení je taktéž podtrženo materiálovým odlišením daných ploch. V západní sekci dispozice nalezneme blok nově navrženého hygienické zázemí, šatny se sprchou, testovací místnost a skladové prostory firmy. Tento izolovaný blok volně pokračuje do bývalého spojovacího traktu, kde jsou umístěny volnočasové a prezentační aktivity. Hlavní doménou prostoru je multifunkční tribuna, sloužící prezentačním účelům, ale také ke sledování filmů či sportovních přenosů, k odpočinku a relaxaci. Návrh se vzhledem k původním podlouhlým dispozicím stavby, snažil vyhnout estetického vjemu dlouhých „nemocničních“chodeb. Proto byla do koncepce implementována uskupení několika místností do obloukových bloků, jež jsou materiálově (cementové stěrky) a hmotově (obloukové řešení) odlišeny od standardního dispozičního řešení kancelářských budov.

Investor: JABLOTRON FACILITY s.r.o.

Projektant: Architekt Macháček s.r.o.

Realizační firma: Michal Baláž

FOTO