ZPĚT

Revitalizace areálu Pivovaru Cvikov

Cvikov


Areál bývalého měšťanského pivovaru ve Cvikově se nachází ve východní části města při hlavní silnici mezi Libercem a Novým Borem, která ho lemuje z jihu. Na severu a severovýchodě areálu jsou dva rybníky s názvy První a Druhý, za nimiž stoupají přiléhající lesní plochy k Zelenému vrchu, na jehož úpatí se nacházejí pískovcové věže. Areál je na strany k urbanizovanému prostředí lemován plnou ohradní zdí, směrem do krajiny pak transparentním pletivovým plotem. Dnešní hmotový stav objektů odpovídá situaci ve dvacátých letech minulého století. 

Počátky vaření piva ve Cvikově sahají až do roku 1560, kdy bylo 72 cvikovským měšťanům od pozemkové vrchnosti oficiálně uděleno privilegium k vaření pšeničného piva a výrobě sladu. První dostupné archivní plánové podklady o výstavbě pivovaru na pozemku pod Zeleným vrchem, kde stojí pivovar doposud, jsou datované rokem 1866. Až do období první republiky byly provoz i budovy mnohokrát rozšiřovány. V roce 1911 prošly zásadní přestavbou varna a prostor šrotovny, přibyl také jeden z komínů, které jsou dnes v areálu celkem tři. V roce 1948 byl pivovar znárodněn a začleněn do podniku Severočeské pivovary. Politika centralizace výroby do velkých měst se nevyhnula ani pivovaru ve Cvikově, který byl v lednu 1968 uzavřen. Tuto chvíli dodnes připomíná nápis na jedné z vnitřních stěn schodiště: „Vůl Vojta zavřel pivovar 1. 1. 1968“. V prostorách bývalého pivovaru se pak v následujících letech vystřídal autoservis, diskotéka, bazar nábytku i pěstírna žampionů. Volné prostranství zaplnily novodobé stavby a přístřešky, které sloužily jako garáže nákladních automobilů, servis nebo sklady. Z pivovaru v průběhu let zmizela původní technologie – měděná varna a ostatní kovová zařízení skončila v místní sběrně. Ušetřeny zůstaly pouze části, které byly pevně spojeny se stavbou a jejich odstranění by výrazně narušilo statiku budov. To zachránilo například litinové podpůrné sloupy kleneb ve sladovně, které jsou po ošetření pískováním dominantní součástí interiéru nové restaurace.
V roce 2013 chátrající areál zakoupil novoborský podnikatel Jiří Jakoubek s cílem obnovit pivovarskou výrobu s doprovodnými provozy. V roce 2014 zpracovala na základě úspěchu ve vyzvané soutěži architektonická kancelář architekti ADIKON komplexní návrh a koncepci revitalizace areálu, která je od té doby postupně projektově zpracovávána a realizována.
V roce 2014 byla uvedena do provozu výrobní část s expedicí, administrativním zázemím a vodním hospodářstvím, následně pak restaurace Sladovna. V roce 2018 byl otevřen v horním podlaží a krovu bývalé sladovny hotel Kleis se čtyřiceti lůžky. V budoucnu se sklepní prostory bývalé sladovny přemění na pivnici, v uličním křídle je plánována výroba a prodej pečiva a na místě stodoly ve východní části areálu mají vzniknout pivní lázně s doplňkovým ubytováním, wellness a půjčovnou kol. Postupná realizace záměru bude završena zapojením rybníků a jejich okolí do organismu pivovaru, nabízejícího širokou škálu aktivit. Větší z rybníků, První, který přiléhá k severnímu průčelí bývalé sladovny, bude v budoucnosti sloužit pro rekreační využití - bude vyčištěn a břehy upraveny zelení, části pak pro přistoupení k vodě. V jeho jihozápadní části je navrženo rozměrné dřevěné molo, jeho protějškem je stupňovité hlediště zapuštěné do plochy pivovarského dvora. Bude tak zde možné pořádat různá vystoupení, nebo molo využít jako kotviště pramic. Další z rybníků, Druhý, bude vyčištěn a ponechán jako krajinný prvek uprostřed smíšeného dubovo borového háje na úpatí Zeleného vrchu.
Zásluhou investora tak pivovar po desítkách let nejen že opět vaří pivo, ale po naplnění celkové vize bude žít intenzivně i společensky. 

Jméno přihlašovatele: architekti ADIKON, s.r.o.

Investor: JAKUB a.s.

Projektant: architekti ADIKON, s.r.o.

Realizační firma: FOUKAL s.r.o.

 

FOTO