ZPĚT

Rekonstrukce historického středu města Nový Bor - III. etapa

Nový Bor, Náměstí Míru

Třetí etapa rekonstrukce náměstí završila celkovou obměnu historického středu města. Součástí revitalizace centra byl i centrální prvek – umělecké dílo připomínající historii i současnost města, čímž je sklářství. Došlo k propojení moderní architektury s historickými architektonickými styly.  Celková obnova středu města ctí historický odkaz s ohledem na tradice, ale zároveň reflektuje současný život obyvatel města.

Přihlašovatel: Město Nový Bor

Investor: Město Nový Bor

Projektant: BKN, spol. s r. o.

Zhotovitel: SaM a. s.; ZEPS s. r. o.; FORMOSA AA s. r. o.

FOTO