ZPĚT

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Architektonické řešení je založeno na přiznaném kontrastu nové a staré části. Inspirací ke tvaru objektu je skleněný šaton jako typická složka skleněné bižuterie. Skleněný broušený kámen je ztvárněn celoprosklenou fasádou, která je prolamovaná pomocí nepravidelně velkých ploch. Tyto plochy jsou dále členěny na rovněž nepravidelné menší díly, velikostně přizpůsobené výrobním a statickým možnostem skla.

Součástí realizace přístavby došlo i k celkové revitalizaci přilehlého parku, který dokresluje a dotváří celý prostor s přístavbou. Jeho architektonické řešení působí navenek maximálně „otevřeně“, přirozeně se integruje do okolního prostředí a nabádá k využívání jako přirozené spojnice dopravních center (autobusové nádraží, zastávka vlaků) s centrem města. Také slouží jako relaxační zóna pro návštěvníky muzea i občany města.  Park je připraven na postupné osazení několika skleněných exteriérových uměleckých děl („Galerie pod širým nebem“).                                              

Hmota přístavby z urbanistického hlediska svými třemi nadzemními podlažími nijak nenarušuje urbanistickou koncepci okolí budovy. Výškově je přizpůsobena stávajícímu křídlu v levé části jižní fasády. Přístavba výškově využívá dvoupodlažního rozdílu protilehlých fasád stávající budovy a nad okolní terén z pohledu ze severní části parku vystupuje jen 3. nadzemním podlažím. Spodní dvě podlaží jsou skryta a pozorovatel je spatří až při pohledu ze strany dvora. Zastřešení přístavby je rovněž stejné jako stávající křídlo, provedeno plochou střechou.

Park z urbanistického hlediska tvoří klidové komunikační propojení města na jih od muzea s městem severně od muzea. Z hlediska urbanistického tvoří park přirozenou pohledovou kulisu od jihu a místo pro odpočinek ve stínu vzrostlých stromů. Probouráním části opěrné stěny podél ulice Lipanská a vytvořením nových schodišť došlo k propojení jižní části parku od autobusového nádraží s centrem nad muzeem.

Jméno přihlašovatele: Muzeum skla a bižuterie v jablonci nad Nisou

Investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Realizační firma: Energie - stavební a báňská a.s.

FOTO