ZPĚT

Park Nové Vratislavice

Vratislavice nad Nisou

V místě původního ovocného sadu vznikl nový městský park s objektem občerstvení a se zázemím. Cílem bylo vytvořit upravený příjemný prostor, skýtající možnost potkávání se a odpočinku pro obyvatele okolních bytových domů. Těžištěm parku je provozní objekt s občerstvením, posezením a atypickými herními prvky pro děti. Na něj navazuje cestní síť, funkčně rozdělená dle použitých povrchů. Hlavní pěší trasy tvoří dřevěné povalové chodníky a mola navazující na terasu okolo objektu občerstvení. Ty doplňují provozní mlatové cesty a spojovací cesty s povrchem z plastové zatravňovací dlažby. Původní zdravé stromy byly doplněny o nově vysazené. Celý areál je oplocený. Samotný provozní objekt je architektonicky jednoduchá přízemní dřevostavba s důrazem na funkci, kvalitní dispozici i stavebně konstrukční detaily. Zahrnuje v sobě provoz občerstvení a sociální zařízení pro návštěvníky parku. Fasáda je tvořena hoblovanými modřínovými latěmi. Dřevo bylo vybráno jako hlavní materiál spojující jednotlivé prvky napříč parkem nejen pro své technické vlastnosti, ale také kvůli příjemnému vzhledu, komfortu a symbolickému propojení se svým okolím. Dřevo je využito pro konstrukční prvky, na fasádách, pro povalové chodníky a mola a řadu dalších architektonických prvků jako dětské herní objekty a venkovní mobiliář. Vizuální změny neošetřeného dřeva lze v průběhu času považovat za kvalitu a neoddělitelnou součást jedinečného přírodního prostředí.

Přihlašovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Investor: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Projektant: Ing. arch. Irena Vybíralíková, Ing. Daniel Hrubý

Realizační firma: BREX, spol. s r. o.

 

FOTO