ZPĚT

Obnova synagogy v Turnově

Turnov

Rekonstrukce je zaměřena na navrácení stavby do původního stavu tak, aby mohla být užívána jako kulturní stánek, ve kterém se budou konat výstavy, přednášky koncerty apod.
Do roku 2005 byla stavba užívána jako sklad domácích potřeb.
 
Přihlašovatel - Město Turnov
Dodavatel - Status, a.s. Turnov
Generální projektant - Profes projekt, s.r.o., Turnov, EFG, s.r.o., Turnov, Židovské muzeum v Praze, NPÚ Ústí nad Labem, Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o. Liberec
Investor - Město Turnov, podpořeno grantem z Norska
FOTO