ZPĚT

Mateřská škola Nová Ruda

Vratislavice nad Nisou

Realizace nové mateřské školy řeší potřeby městského obvodu v návaznosti na rostoucí populaci. Budova je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí, které nemusí být vnímáno jako definitivní. Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemný průsvitný závoj je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, umožňuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně. Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel a ne definitivně předurčena. Věříme, že budova povede novou generaci k pocitu sebejistoty a odpovědnosti za prostředí, ve kterém vyrůstají.

Přihlašovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Investor: Městský obvod Liberec - Vratislavice na Nisou

Projektant: CUBE LOVE s. r. o., Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Alena Mičeková

Realizační firma: BREX spol. s r. o.

 

Fotografie C Tomáš Malý

 

FOTO