ZPĚT

Kotelna na biomasu – Andělská hora

Chrastava

Původní textilní továrna Feigl & Widrich je cenným dokladem vysoké úrovně jednotně řešené industriální architektury počátku 20. století a je také jednou z nejvýznamnějších památek průmyslové architektury v regionu. V roce 2002 byla továrna prohlášena za kulturní památku. Secesní areál někdejší textilní továrny z let 1904–1907 se nachází mezi Andělohorskou ulicí a řekou Nisou, na hranici Chrastavy a Andělské Hory. Projekt barevny a apretury byl navržen firmou Gustav Sachers & Anton Krapf. Cenný industriální areál se skládá ze správní budovy, výrobních hal, skleníku, bývalé úpravny vody, vrátnice a elektrárny s kotelnou a komínem. Pro všechny fasády je charakteristická kombinace režného zdiva z pálených cihel a hladkých vápenných omítek. Ty jsou dekorované četnými betonovými výdusky znázorňujícími například iniciály zakladatelů továrny.

Rekonstrukce byla dodávka a montáž nové výtopné technologie, které vytápí přilehlé výrobní haly. Výtopní zařízení je kotel na biomasu o výkonu 1000 kW a nové rozvody TUV s rozvodem do výrobních hal. Rekonstrukce zahrnuje komplexní renovaci objektu kotelny do původní podoby, včetně zdobných prvků. Rekonstrukce objektu také zahrnuje nové souvrství podlah, výměnu výplní otvorů za historické repliky, nové konstrukce střech s falcovanou krytinou, demolice krčku a jeho opětovné postavení. Velký důraz byl kladen na chemické očištění fasády z lícového zdiva s přespárováním.

Jméno přihlašovatele: Ing. David Opočenský, Ph.D.

Investor: VZDUCHOTECHNIK s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Filip Horatschke

Realizační firma: V – PRODUKT s.r.o.

FOTO