ZPĚT

Konopný dům Nedamov

Nedamov

URBANISTICKÁ SITUACE

Pozemek pro novostavbu rodinného domu se nachází v malebném údolí poblíž obce Dubá. Okolí charakterizuje rozvolněná, výrazově různorodá, lineární zástavba kopírující místní komunikaci. Pohledovou dominantou pozemku je protější kopec, který ale zároveň tvoří bariéru jižního slunce v nízkém horizontu. Od komunikace stoupá pozemek až k lesu, který tvoří přirozenou ochranu místa ze severní strany. Rodinný dům je umístěn v relativně krátké vzdálenosti od komunikace, ale tak aby zároveň poskytl krásný a nerušený výhled do okolí, dostatečně prosluněnou zahradu před domem a respektoval bezpečnou vzdálenost od lesa. Zároveň je objekt citlivě zasazen do původní geomorfologie terénu a reflektuje výsledky posouzení  geopatogenních zón na místě.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH A FASÁDY

Návrh domu se z architektonického hlediska sestává z hlavní hmoty dvojpodlažního objektu a vedlejších hmot  přidružených přístřešků. Jde o kompaktní celek zasazený do terénu. Díky pultové střeše s jižním sklonem, oblým rohům a v terénu „utopenému“ prvnímu podlaží stavba působí dojmem, že přirozeně kopíruje zvedající se pozemek. Všechny střechy jsou zatravněné extenzivním typem zeleně, což příjemně koresponduje s převážně přírodním charakterem místa a ještě více dává stavbě splynout s okolím. Obě podlaží domu mají přímé, byť výškově a stranově oddělené, propojení se zahradou. Interiér celého domu tak volně protéká do exteriéru a nabízí rozličné kvality oslunění i  pohledu do krajiny. Hlavní jižní fasáda je charakteristická velkým fixním zasklením. Dřevěná stínící stříška nad prvním nadzemním podlažím obíhá celý dům a svou zvlněnou dynamikou kompozičně propojuje terasu a stání pro auta. Původní idea zachovat „šedobarevnou“ strukturu konopného betonu, ze kterého jsou vylity všechny obvodové stěny, přešla do výrazově čistší omítané podoby. Vzhled domu dotváří dřevěná okna a prvky obložené dřevem. Snahou je maximální užití přírodních materiálů v exteriéru i interiéru.

FUNKČNÍ SCHÉMA A DISPOZICE

Vstupní dveře jsou záměrně barevně odlišeny a jsou přístupné od krytého stání suchou nohou. Malé zádveří s šatničkou tvoří tepelně i pocitově přechodovou zónu, než se otevře hlavní obytný prostor. Ten je z velké části převýšen do úrovně galerie druhého podlaží. Nachází se zde jídelní a odpočinková část, přičemž velká jižní okna zaručují optickou návaznost se zahradou i dostatek slunce. V zálivu dispozice najdeme kuchyň, které je propojena s prostorou venkovní terasou. Srdcem celého prostoru jsou kamna. Vedle nich pak vstup do technického a sanitárního zázemí (koupelna + toaleta). Po schodech vystoupáme do patra, které je  vyhrazeno pro ložnice, každá z nich má výstup na terén.  

FENG-SHUI A POSVÁTNÁ GEOMETRIE

V domě jsou uplatněny některé základní principy feng-shui, především jde o volný střed dispozice, řešení vstupu a celkové pojetí dynamiky vnitřního prostoru. Dům je umístěn v souladu s průběhem geopatogenních zón, tak aby byly důležité prostory co nejméně oslabeny jejich negativním účinkem. Maximální míra užití přírodních materiálu, především konopného betonu a modřínového dřeva eliminuje do určité míry i účinky vnějšího a vnitřního elektrosmogu. Z hlediska posvátné geometrie vychází stavba z proporcí zlatého řezu, což přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší energetické dotace prostoru na jemnohmotné úrovni.

KONSTRUKČNÍ A ENERGETICKÝ KONCEPT

Dům je koncipován konstrukčně jako dřevostavba se stěnami s litého konopného betonu. Jde v principu o směs konopného pazdeří a vápna. Tento ryze přírodní a udržitelný materiál má mimo vynikající difúzní vlastnosti i zajímavé parametry z hlediska tepelné izolace. Navíc postupem času dochází ke karbonizaci a dům „tvrdne“. Stavba je založena na betonových pasech. Zelená střecha nemá  jen estetickou hodnotu, ale zároveň tlumí přehřívání horního podlaží a velmi účelně hospodaří s dešťovou vodou. Její přebytky jsou jímány na pozemku a dále využívány. Z hlediska soběstačnosti je objekt dále napojen na studnu a na střeše se zamýšlí fotovoltaické panely. Hlavní zdrojem tepla jsou kamna na dřevo, TUV a vytápění je řešeno elektrokotlem. Jde nízkoenergetickou novostavbu postavenou na trvale udržitelných principech, přičemž jedním z nich je i samotná velikost domu.

Přihlašovatel: Radan Volnohradský (FRACTAL ARCHITECTS s.r.o.)

Projektant: Ing. arch. Radan Volnohradský, Ph.D.(FRACTAL ARCHITECTS s.r.o.); Ing. arch. et Ing. Miloslav Krůpa

Realizační firma: Stavimdomy cz s.r.o.,  Mabeko s.r.o.

Investor: Ján a Romana Marko

FOTO