ZPĚT

Kittelův dům- rekonstrukce roubeného domu z roku 1747

Krásná č. p. 10

Velký roubený dům, pro svůj mohutný vzhled i dominantní polohu zvaný Burk, si nechal před polovinou 18. století postavit v horní části Šumburku zdejší "zázračný doktor" Jan Josef Antonín Eleazar Kittel. Bydlel zde se svou rodinou a provozoval tu lékařskou praxi, zřejmě i ve formě horského sanatoria, prvního v českých zemích. V důsledku zanedbané péče se stal dům již před rokem 1990 neobyvatelným. Dům prošel náročnou obnovou, nejprve muselo dojít k demontáži roubené konstrukce, stabilizaci kamenné části a výstavbě podpůrné konstrukce. Na tuto podpůrnou konstrukci byl znovu vystavěn krov domu. Roubená část je výrazně, ale zdařile obnovena, kamenná část s původními černými kuchyněmi a zděným suterénem byla náročně sanována. Do domu se po konzervaci vrátilo množství původních odstrojených prvků. V domě je dnes infocentrum, v části je Kittelovo muzeum, další části jsou využívány jako komunitní a spolkové centrum pro nejrůznější akce. Sál v prvním patře je využíván pro potřeby Obce Pěnčín, konají se zde oficiální akce, zasedá zde zastupitelstvo, ale jsou organizovány i koncerty a setkání. Konají se zde příležitostné výstavy.

Jméno přihlašovatele: Obec Pěnčín

Investor: Obec Pěnčín

Projektant: Ing. arch. Petr Dostál

Realizační firma: DKK stav Liberec s.r.o. 

FOTO