ZPĚT

INOVACE - ALFADOME ZERO

Liberec

ALFADOME ZERO dále jen (ADZ) je experimentální energeticky soběstačná novostavba rodinného domu, na které bylo tvůrci ověřeno maximum inovativních řešení a přístupů po stránce stavebně technické a zejména organizační. Dům byl od základové desky postaven a kompletně funkční během 24 hodin ! ADZ vyprodukuje 4,5x více energie než sám spotřebuje. Stavba nemá žádnou jinou střechu než funkční fotovoltaické moduly. Na ADZ nebyly využity žádné hydroizolační fólie. Dům je založen na železobetonové desce, která je zároveň finální funkční podlahou s integrovaným podlahovým topením s nejlepšími tepelně stabilizačními vlastnostmi pro vytápění a zejména pro letní chlazení. Základová deska byla připravena s přesností na 4 mm v absolutních rozměrech. Veškerý materiál je databázově zpracován tak že jsou tvůrci schopni v jednom kroku objednat spojovací materiál od drátku do železobetonu až po poslední vrut na držák na mýdlo. Dům byl vyprojektován a technicky zpracován ve vlastním BIM systému, jen tak  byli tvůrci schopni vše zrealizovat během 24 hodin. Pro ADZ bylo vyvinuto vlastní bezrámové zasklení. Konstrukčně je dům vyroben z CLT modulů, které jsou vyrobeny a opracovány ve 3D na CNC strojích s přesností na desetiny mm. Tento materiál z masivního smrkového dřeva je zároveň vzduchotěsnou difúzně otevřenou vrstvou stavby, která tvoří současně interiér ADZ. Minimalismus, dualismus, integrace, jsou základní atributy, kterými se tvůrci při vývoji domů ALFADOME řídili. Snahou je vytvořit koncept výstavby, která bude odpovídat spíše zvyklostem z automobilového průmyslu, co se týče kvality, efektivity a rychlosti výstavby. Dalším důležitým aspektem je, že není podřízena technologie architektuře, ale stavbu je technologií, která dnes investičně převyšuje stavbu. Dalším důležitým aspektem je integrita, se snahou u všech staveb AlfaDome docílit toho, aby jednotlivé prvky plnily více funkcí a tím přinášely ekonomické zvýhodnění. Lepší návratnost drahých moderních technologií, nezbytných v moderních nezávislých domech ALLinONE je filosofií,  kdy jsou domy stavěny kompletně včetně interiéru a vnitřního vybavení v jednom kroku. Díky vlastnímu BIM systému a rychlosti realizace je také známa přesná cenu kompletní realizace, což dnes málokdo dokáže zajistit.

Přihlašovatel ALFAPROJEKT s r. o., Liberec

Investor: ALFAPROJEKT s r. o., Liberec

Projektant: ALFAPROJEKT s r. o., Liberec

Zhotovitel: ALFAPROJEKT s r. o., Liberec

FOTO