ZPĚT

Huť Marie - místo setkání, odpočinku a zábavy pro celou rodinu

Dolní Maxov 113

Huť Marie vznikla v roce 1904, kdy firma Karl Riedel nechala v blízkosti kostela v Josefově Dole vybudovat moderní sklárnu pro výrobu tyčového skla. Budova se strmou sedlovou střechou s hřebenovými větráky a vysokými okny, postavená podle plánů smržovského stavitele Josefa Appelta, se stala jak architekturou, tak významem jednou z dominant obce. Po rozpadu Jablonex a.s., která se za socialismu stala jejím vlastníkem, ale objekt špatně hledal nové funkční využití (nějakou dobu dokonce sloužil jako nelegální výrobna cigaret) a začal chátrat. V roce 2019 vstoupila do Josefova Dolu společnost Canicula Invest, s.r.o., vlastněná manželi Zdeňkem a Renatou Kubátovými. Těm se podařilo získat tři brownfieldy v centru obce (kromě Hutě Marie ještě jednu sklářskou huť a objekt bývalé pily), a tak započali s revitalizací těchto areálů. Záměrem bylo nejen vrátit objektu jeho majestátnost, ale vdechnout mu i nový život, aby se stal jedním ze společensko-kulturních a sportovně-relaxačních center mikroregionu Tanvaldsko. Značně zchátralý objekt byl na základě studie Ing. arch. Davida Krause z ateliéru Architektura s.r.o. postupně zbaven veškerých přístaveb a přílepků a vrátil se do půdorysu, jaký platil v době jeho vzniku. Většinu původních konstrukcí se povedlo opravit a zpevnit, u nových konstrukcí byla snaha citlivě je začlenit do původního objektu. Velký důraz byl kladen na recyklaci materiálů – od použití recyklátů ze stavebních sutí, očištěného stavebního kamene a cihel z bouraných konstrukcí na opravu zachovaných stavebních prvků až po materiály použité při finálních úpravách. Dlažební kostky v areálu jsou kostky zde vytěžené, zásypy jsou z odkrytých deponií sklářského písku, skleněné kameny v gabionovém plotu jsou nasbírané z výkopů pro systém vrtů tepelného čerpadla, čedičová dlažba v café baru je původní dlažba od sklářských pecí. Okna v hlavním sále jsou replikami původních oken. S ohledem na současné tepelně-technické a funkční potřeby jsou použita ocelová okna s přerušeným tepelným mostem s izolačním dvojsklem, a to vše při zachování původního industriálního vzhledu oken typu Crittall s originální profilací. Snaha zachránit co nejvíce stávajících prvků byla finančně náročnější, pro majitele objektu ale byly důležité jak aspekty uměleckohistorické (zachování industriální stavby z dějin jizerskohorského sklářství), tak ekologické, protože konverze objektu je s ohledem na původně vynaloženou energii a materiál ekologičtější. Snaha využít co nejvíce původního materiálu, od traverz po zmíněnou čedičovou dlažbu či cihly, tak byla důležitá i z tohoto důvodu.Objekt byl pro svůj nový účel zkolaudován v červenci 2022, v září 2022 byl zahájen provoz. Huť dnes nabízí univerzální velký sál o ploše cca 600 m2, který okouzluje prostorem otevřeným do původního krovu s výškou hřebene téměř 20 metrů. Sál je koncipován jako multifunkční, aby mohl reagovat na různé potřeby návštěvníků. Běžně tak slouží sportovcům či dětem, zároveň je ale možné jej využít pro kulturní akce i společenské a soukromé aktivity. V dalších částech objektu byl vybudován café bar, dva menší sály pro skupinová cvičení, společenské a pracovní akce, fitcentrum s lezeckou stěnou a wellness se dvěma saunami.Vše je doplněno o potřebné zázemí.Důraz byl kladen na udržitelnost, zejména na efektivitu provozování objektu – objekt je vytápěn tepelným čerpadlem země-voda o výkonu 98 kW s 16 vrty hlubokými 120m. Projekt snížení energetické náročnosti budovy byl realizován s finanční podporou od Evropské unie.Ačkoliv se řada aktivit teprve rozbíhá, huť, opět pojmenovaná Marie po Marii Riedlové-Hornové, za jejíhož vedení firmy byla postavena, se stala oblíbeným místem jak pro turisty, tak místní. Plní tak svůj komunitní potenciál a zvyšuje kvalitu života místních. Zároveň ale přispívá i k rozvoji sportovního a kulturního vyžití v kraji, v němž je dosud nedostatek aktivit pro dny, kdy počasí nepřeje venkovním sportům. Huť Marie se tak podílí na rozvoji obce i celého regionu.

Investor: Canicula Invest, s.r.o.
Projektant: Architektura s.r.o., Ing.arch David Kraus ve spolupracis Martinem Stykem
Realizační firma: LONTANA, s.r.o.

FOTO