ZPĚT

DOK Nordbeans

Liberec, Nákladní 431

Stavba je umístěna v oblasti zanedbané účelové zástavby. Její ambicí je navrátit do lokality občanský život a kultivovat ji tak, aby se stala veřejným prostranstvím. Tím se stává kontrapunktem k celkově účelovému rázu lokality – namísto pouhého projíždění vytváří v Liberci nové místo, kde se zastavit. Svou roli v tom hraje i prvek překvapení, protože stavba se zcela vymyká dosavadnímu kontextu lokality. Stavební záměr se přitom uskutečnil v součinnosti hlavního investora i majitele objektu. I zde je tedy propojen pozitivní prvek mísení veřejného a soukromého zájmu.

Objekt má charakter zcela účelové stavby drážního skladiště typické pro nádražní prostředí. Skladiště čp. 431 se nachází jihovýchodně od výpravní budovy železniční stanice Liberec z roku 1859, postavené původně podle projektu Franze Riesemanna a radikálně přestavěné v letech 1904–1906 Ludwigem Schmidllem a Josefem Ungerem. Soubor objektů libereckého nádraží je pomyslným hřebenem hráze, která půlí Liberec na dva. Dřevostavba 14 m široká je součástí linie doků, rozdělené na úseky kolem
35 m, které se postupně znovu osídlují a proměňují podle jednotlivých uživatelů. Současným majitelem skladiště jsou České dráhy. V roce 2017 byla spol. NORDBEANS s.r.o. iniciována proměna objektu na pražírnu kávy s kavárnou a obchodem. Samotná přestavba proběhla v letech 2019–2020, kolaudována byla 31. 7. 2020. Původní návrh počítal s několika drobnými vestavbami různých funkcí, pražení, pečení, mražení, ruch byznysu, chuť udělat si radost, které ale v průběhu navrhování samovolně rostly a prolínaly se až vyplnily celou halu. Tento dynamický vývoj je leitmotivem výsledného řešení. Vložené objemy se vůči sobě navzájem vymezují, zároveň však po sobě pokukují a otevírají se
průhledy. Ať se podíváte odkudkoliv kamkoliv, vidíte většinou dovnitř něčeho a skrz to ještě někam dál. Tato interiérová hra do sebe vtahuje i okolní svět, kolejiště, ruch dálnice, chuť se někam vypravit, město dole i hory na obzoru. Bohaté pohledy, které se v duchu skládají do příběhů.

Rekonstrukce byla realizována citlivě se zachováním vybraných původních prvků (např. hřeby a háky), které se v novém kontextu stávají prvky pohledovými. Trvalá udržitelnost není řešena jen v rámci stavby, ale i v rámci lokality jako celku – nový podnikatelský záměr umožňuje zcela novou práci s lokalitou, byť je její stavební ráz zachován. Ekologické souvislosti reprezentuje všudypřítomný prvek kolejové dopravy, která dotváří atmosféru jak kavárenského podniku, tak kancelářských prostor v horním podlaží. Oba principy se také odrážejí v samotném podnikání investora, který přímým obchodem s pěstiteli kávy přispívá k udržitelnosti její produkce a rozvoji biodiverzity – rodinná firma z Liberce představuje ve stavebním objektu příběhy pěstitelů ze tří kontinentů světa.

Architektonický koncept pracoval s materiály, které se hodí k neokázalosti původního objektu, se dřevem a se sklolaminátem. Vizuální identita klienta, NORDBEANS, je založená na motivech severské krajiny. Tvarosloví přilnulo k šikmým vzpěrám konstrukce krovu, pojmenovalo je modrozelenými horami a ledovcem, dvěma hlavními dominantami. Mezi nimi je už jen zimní nebe, ale dok přece jen nebyl dost vysoký, aby hvězdy byly vzdálené, a tak se souhvězdí míhají namačkaná pod jednou střechou. Rekonstrukce zahrnovala sanaci spodní stavby hrázděného dřevěného objektu, náhradu podlahových trámů tvrdou podlahou, vytvoření tepelně izolační vestavby a přizpůsobení interiéru nové funkci, při zachování všech původních prvků nosné konstrukce, ale i vnějšího vzhledu, typického pro původní funkci skladu.

Jméno přihlašovatele: NORDBEANS, s.r.o.

Investor: NORDBEANS, s.r.o.

Projektant: ANUK architekti

Realizační firma: V-PRODUKT s.r.o.

FOTO