ZPĚT

Centrum č. p. 1407

Frýdlant

Centrum č. p. 1407, Frýdlant je výsledkem rekonstrukce bývalého obchodního domu firmy Baťa, který se nachází v památkové zóně města v ulici Míru ve Frýdlantě. Jedná se o budovu z počátku 20. století, která vznikla přestavbou původní městské zástavby. Objekt je nepočetným zástupcem architektury inspirované funkcionalismem ve městě. Po povodních v roce 2010 byl značně poničen, zachránila jej rekonstrukce v roce 2018. Nová funkce využití budovy s sebou přinesla sice jiné dispoziční řešení, ale s velkou mírou zachování původních prvků a vzhledu vnější obálky objektu. Stavba je nyní využita pro sociální služby Frýdlantu a pro jeho spádového území.

Přihlašovatel: Město Frýdlant

Investor: Město Frýdlant

Projektant: Projektový ateliér David, s. r. o.

Realizační firma: Pozemní stavitelství, s. r. o.

FOTO