ZPĚT

Bytový dům Oáza v centru

Kladenská 914/1; 914/3; 914/5, Liberec 3

Projekt Oáza v centru byl fakticky zahájen již před několika lety. Současná podoba projektu je dílem architekta Ing. Radima Kousala, držitele prestižní ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství, a jeho týmu, společnosti Siadesign. Na pozemku bývalých Montážních závodů Liberec, tedy na ploše, kterou lze označit jako brownfield, v samém centru města Liberce vyrostlo ve třech etapách několik domů s byty, nebytovými prostory i krytými parkovacími místy. Jedna z těchto tří etap byla věnována projektu, který nesl název Oáza v centru, a který nabízí výhradně družstevní formu bydlení. Tím se liší od ostatních etap.

Účastí na projektu přijali zájemci o byt členství v bytovém družstvu Oáza Liberec. Jeho třemi zakladateli se na jaře roku 2019 stali Stavební bytové družstvo SEVER se sídlem v Liberci, COOP Development, družstvo se sídlem v Praze a společnost Rybníček Development s.r.o. Na základě dohody investorů, tedy SBD SEVER a Coop Development, zajišťovalo SBD SEVER kompletní agendu prodeje družstevních podílů k jednotlivým bytům v projektu po celou dobu výstavby až do kolaudace a finálního předání bytů do užívání novým členům bytového družstva Oáza Liberec v červenci roku 2021. Coop Development, družstvo, bylo zodpovědné za přípravu developmentu a stavební část, projekt management a financování. V rámci družstva je členům k dispozici celkem 114 bytů a 144 krytých parkovacích míst. V ceně družstevního podílu k bytu je také sklepní kóje a jedno kryté parkovací stání. Další parkovací stání bylo možné doobjednat až do vyčerpání kapacit. Prodej byl odstartován v únoru 2019 ještě před zahájením výstavby. Již v lednu 2021, tedy zhruba půl roku před nastěhováním prvních členů družstva, byly všechny družstevní byty zcela rozebrány. Důvodem byla zejména skutečnost, že v rámci družstevní výstavby s minimální marží investorů bylo dosaženo příznivé ceny bytů v celkovém průměru pod úrovní 60 tis. Kč/m2 plochy.

Nespornou výhodou družstevního bydlení je především jeho dostupnost, kdy člen družstva skládá pouze malou část kupní ceny a zbytek splácí družstvu v měsíčních splátkách jako součást nájemného po dobu splatnosti úvěru poskytnutého družstvu. K uzavření rezervační smlouvy a nastartování procesu bydlení postačilo pouze 25 % z kupní ceny z vlastních zdrojů. Úvěr byl družstvu poskytnut na 25 let. Pro první pětileté období fixace byla sjednána s financující bankou úroková sazba ve výši 2,7 % p.a. Po doplacení kupní ceny si člen družstva může svůj byt převést do osobního vlastnictví. Družstevní podíl je kdykoliv převoditelný na třetí osobu a díky rostoucím cenám nemovitostí se v čase zhodnocuje. V Liberci už asi není většího centra, než je dolní část města v okolí OC Forum, terminálu MHD, krajského úřadu a Soukenného náměstí. Právě nedaleko odsud, blízko hromadné dopravě, úřadům, nákupům i denní či noční zábavě je umístěn projekt Oáza v centru. Na dosah centra města, ale přitom v klidné a zelené části. V lokalitě, ze které se do tří minut pomalé chůze dostanete na zastávku MHD, na Krajský úřad, do obchodu, banky či restaurace. Proto je celá výstavba v lokalitě nazývána projektem krátkých vzdáleností, když vše je dostupné rychle a pěšky v souladu s nejnovějšími trendy v bydlení v centru velkých metropolí.

Tři věže bytového domu propojené „krčky“ a spojené dvoupatrovým krytým parkingem, na jehož střeše je umístěna zatravněná odpočinková plocha s mnoha herními prvky pro děti přímo vybídla investory k nápadu pojmenovat celý projekt slovem „Oáza“, jako označení živého, zeleného a modrého místa uprostřed bezbřehé pouště, kde lidé mohou sobě odpočinout.

Není bez zajímavosti, že zbývající dvě etapy výstavby v lokalitě Na Rybníčku jsou dílem jiných investorů a jsou zvoleny tak, aby si vzájemně nekonkurovaly. Zatímco projekt Oáza v centru je projektem družstevní bytové výstavby, nabízí projekt Rezidence Nábřeží byty do osobního vlastnictví. Projekt RoSa je zase určen k nájemnímu bydlení se zaměřením na seniory. Součástí výstavby centra pro seniory Rosa je také venkovní výtah, který propojí zahradu a dětské hřiště BD Oáza s RoSou, takže obyvatelé RoSy budou moci využít tyto prostory ke svému odpočinku a také setkávání s naší nejmladší generací.

Přihlašovatel: Bytové družstvo Oáza Liberec

Investor: Bytové družstvo Oáza Liberec

Projektant: SIADESIGN LIBEREC s.r.o. - Ing. arch. Radim Kousal

Realizační firma: KASTEN spol. s r.o.

FOTO