ZPĚT

Zámeček Nová louka

Bedřichov, Nová louka

Lovecký zámeček, který roku 1844 vybudovali Clam-Gallasové přestavbou panského domu sklárny, založené zde v r. 1756. V roce 1929 se stal sídlem lesní správy a vládním rekreačním objektem. Často zde pobýval kancléř Přemysl Šámal, po kterém je dnes zámeček pojmenován. V roce 1958 byl někdejší lovecký zámeček prohlášen kulturní památkou. V současné době je objekt využíván jako hotel a restaurace Šámalova chata.

V letech 2018 až 2019 byla provedena celková oprava střešního pláště, výměna a oprava oken, oprava poškozených částí fasády a její celkový nátěr, a vestavba dvou pokojů se společnou koupelnou. Práce probíhaly za plného provozu restaurace a hotelu. Veškeré uvažované zásahy byly od samého začátku konzultovány se zástupci památkové péče. Od výběru střešní krytiny až například po výběr kování nových oken. Součástí opravy střešního pláště byla oprava poškozeného stávajícího bednění a krovů, zateplení nepřístupných ploch v místech říms a námětků. Na opravené bednění byla položena difúzně propustná fólie, ukotveny dřevěné kontralatě a nové prkenné bednění. Na bednění byla položena separační folie. Závěrečnou hydroizolační vrstvu na hlavní budově pak tvoří měděná krytina ze svislých pásů spojovaných na dvojitou stojatou drážku. Na ostatních budovách pak hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem přírodní šedomodré barvy.

Většina původních oken v hlavní budově byla v nevyhovujícím technickém stavu a byla vyměněna za kopie se zachováním materiálu a typu. Vnější křídla jsou opatřena jednoduchým zasklením. Vnitřní křídla tepelně izolačním dvojsklem. Oplechování vnějších parapetů bylo nahrazeno parapety novými z měděného plechu. Vnitřní parapety a lištování byly zachovány nebo opraveny. Na ostatních budovách byla okna konstrukčně v pořádku. Bylo třeba provést pouze jejich obroušení, případně tmelení a kytování, výměna prasklých skel a nový nátěr. Veškeré pohledové dřevěné konstrukce byly mechanicky očištěny a natřeny 2násobným lazurovacím nátěrem v odstínu palisandr. Bílé spáry byly v místech vypraskání vytmeleny a natřeny bílou barvou. Fasáda byla opravena a natřena penetrací a fasádní barvou.

Vestavba pokojů byla provedena v podkroví severovýchodní části objektu nad stávající kotelnou a skladem. Do pokojů se vstupuje samostatně po novém dřevěném schodišti ze stávajícího skladu, který byl z důvodu zvýšení bezpečnosti ubytovaných, příčkou oddělen od zbylé části.

Jméno přihlašovatele: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Fól

Realizační firma: EVOSA spol. s r.o.

FOTO