ZPĚT

Vrátnice IMP

Jablonec nad Nisou Kokonín

Nová vrátnice nahradila plechovou boudu u vstupu do firemního areálu, která svým vzhledem adekvátně nereprezentovala firmu a ani kapacitně nevyhovovala jejímu provozu. U vjezdu do areálu vznikl nový reprezentativní vstupní objekt, nepřehlédnutelná brána odpovídající významu firmy. Důvodem stavby nebyla jen prezentace firmy, ale také zpřehlednění celého vstupního prostoru, zlepšení dopravní situace u sjezdu z veřejné komunikace a usnadnění provozu a kontroly zaměstnanců, kamionů a ostatních přicházejících a přijíždějících do areálu. Posunutím vrátnice mohl být rozšířen její předprostor tak, aby umožnil pohodlný obousměrný silniční provoz, a mohl být zvětšen záliv před vjezdem pro parkování většího množství kamionů, aniž by tím byla omezena plynulost dopravy na silnici Rychnovské. Před vstupem do vrátnice vznikl o i malé veřejné odpočinkové místo s vysazeným stromem a lavičkou. Záliv je lemován betonovou stěnou, která zachycuje okolní svah a zároveň spolu s betonovým chodníkem navádí pěší ke vstupu do vrátnice a zaměstnance k průchodu do areálu. Jako nit skleněným korálkem se stěna protáhne interiérem vlastní vrátnice. Z veřejného předprostoru projde skrze prosklený objekt a na druhé straně se vynoří uvnitř areálu. V samotném areálu se stěna mění na zastřešení pro kola zaměstnanců a popelnice. Prosklená vrátnice vyrůstá plechovou nadstavbou až do výšky pěti metrů, kde ji zastřešuje betonová deska, která následně překlenuje i příjezdovou a odjezdovou komunikaci do areálu. Stropní deska s vrátnicí na jedné straně a betonovou stěnou s logem firmy na straně druhé u rychnovské silnice tak vytvářejí velkorysou průjezdnou bránu. Mimo provozní dobu je průjezd uzavřen automatickou skládací bránou. Zmíněná betonová stěna dělí vnitřní prostor vrátnice na veřejně přístupnou transparentní část s průchodem pro zaměstnance, skleněnou kukaní pro vrátnou a prostorem pro návštěvy a na neveřejnou část za stěnou se zázemím vrátné. Pohledový beton a sklo v interiéru doplňují mobiliář a podhledy z březové překližky a nerezové turnikety.

Jméno přihlašovatele: Ing. arch. Ing. Pavlína Šturmová

Investor: International Metal Plast spol. s r.o.

Projektant: Atakarchitekti (Ing. arch. Jana Janďourková

Medlíková, Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch.

Ondřej Novák, Ing. arch. Ing. Pavlína Šturmová)

Realizační firma: REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ s.r.o.

FOTO