ZPĚT

Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům F

Žitavská 393/6, Liberec

Předmětem tohoto projektu byla rekonstrukce bytového domu číslo popisné 393 v ulici Žitavská (číslo orientační 6). Objekt byl postaven v roce 1880 firmou Gustava Sacherse. Nachází se na okraji blokové zástavby, v mírně svažité ploše.
Jedná se o relativně rušné místo, neboť v ulici je intenzivní automobilová doprava a tramvajová trať.
Rekonstrukce řeší 4 podlažní dům včetně rekonstrukce krovu spojenou s výměnou původní střešní krytiny. V objektu je celkem 11 bytů a nebytové prostory. Všech 11 bytů je sociálního typu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Jméno přihlašovatele: Statutární město Liberec

Investor: Statutární město Liberec

Projektant: Agora - architektonický a stavební atelier s. r. o.

Realizační firma: STAV-AGENCY, s. r. o.

FOTO