ZPĚT

Sociální bydlení – Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Bytový dům, ve kterém našlo v prosinci roku 2020 nové bydlení sedm rodin, vznikl rekonstrukcí, částečnou demolicí a přístavbou objektu původního hrádeckého kina. Město Hrádek nad Nisou stavbou rozšířilo svůj bytový fond a zároveň využilo jeden z dlouhodobě chátrajících objektů.
Původní hrádecké kino Olympia bylo otevřeno v roce 1910 v dnešní ulici 1. máje. Kromě samotného kina bylo v objektu umístěno i několik bytů. V kině se naposledy promítalo na jaře roku 1999. Poté objekt krátce sloužil ještě jako kulturní centrum, ale tím využití těchto prostor definitivně skončilo. Po vystěhování nájemníků z bytů zůstal objekt definitivně prázdný a další ránu mu zasadila povodeň v roce 2010. Vzhledem ke špatnému stavu a obtížné využitelnosti sálové části bylo rozhodnuto o její demolici.
Vzniklý prostor uvolnil místo pro přístavbu a vnitřní dvůr. Původní část objektu byla citlivě rekonstruována. Novým řešením venkovních prostor u budovy bývalého kina vnikl nejen nový vnitřní dvůr, ale také nová příjezdová a přístupová cesta k objektu sousedního bytového domu. Dále vzniklo třináct nových parkovacích stání, z toho jedno pro imobilní občany. K západní fasádě domu byl přistavěn přístřešek, sloužící jednak jako oddělené kryté stání na odpadkové kontejnery, a také jako nový přístup do prostoru dvora a dále do vnitřních částí objektu.
Prostor dvora je terénními úpravami a vysázením menších stromů podél parkoviště kultivován jako zelený městský dvůr. Menší část dvora je z provozních důvodů vydlážděna, zbytek tvoří tvarovaný zatravněný terén. Svým charakterem jde o poloveřejný prostor, který slouží hlavně obyvatelům zrekonstruovaného bytového domu, ale zároveň je přístupný i ostatním obyvatelům. Přístavba postavená na místě původního sálu opticky uzavřela zadní a boční pohled dvorní fasády objektu. Je dvoupodlažní s valbovou střechou, výškově navazující na okolní městskou zástavbu. Přístavba je zděná z cihelných bloků, se skládaným betonkeramickým stropem nad prvním nadzemním podlažím. Podlahu půdy tvoří původní dřevěné trámy se záklopem a dřevěnou podlahou. Zastřešení je řešeno jako klasický dřevěný vaznicový krov se skládanou cementovláknitou střešní krytinou.
Původní část objektu, orientovaná do ulice 1. máje, byla očištěna od stavebních zásahů z minulosti (převážně ze sedmdesátých a osmdesátých let) a byla upravena tak, aby se maximálně přiblížila původní podobě domu. Další zásahy nebyly výrazné, došlo především k dispozičním úpravám v návaznosti na zřízení a rekonstrukci bytových jednotek. Z fasády byly odstraněny rušivé prvky a naopak vráceny detaily dle starých fotografií.
V přízemí domu jsou situovány dvě komerční jednotky, technické prostory a odpadové hospodářství. Z průjezdu vede centrální schodiště do 2. a 3. nadzemního podlaží, kde jsou při hlavní podélné chodbě situovány bytové jednotky. Realizací stavby město získalo celkem 7 bytů určených pro sociální bydlení, zahrnující celou škálu různých skupin obyvatel od seniorů, matek samoživitelek, mladých rodin až po sociálně vyloučené skupiny. Ve městě se tak zvýšila dostupnost bydlení pro domácnosti, které jsou bez domova a žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách.

Jméno přihlašovatele: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Projektový ateliér David, s. r. o.

Realizační firma: Pozemní stavitelství s. r. o.

FOTO