ZPĚT

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Skalice u České Lípy

Skalice u České Lípy

Obecní Úřad je dvoupodlažní budova se suterénem a valbovou střechou. Budova radnice získala v rámci zateplování novou fasádu a okna. Celkové vzezření budovy se barevně přiblížilo k původní podobě z počátku minulého stletí.

Jméno přihlašovatele: Obec Skalice u České Lípy

Investor: Obec Skalice u České Lípy

Projektant: Ing. Zdeněk Janýr

Realizační firma: SIOPS spol. s r.o., 

FOTO