ZPĚT

SeneCura SeniorCentrum

Liberec - Vratislavice nad Nisou

Objekt SeniorCentra Liberec se nachází v městském obvodu Vratislavice nad Nisou a slouží k zajištění služeb sociální a zdravotní péče formou Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory. Objekt svým umístěním a charakterem navazuje na urbanistické řešení celé lokality a pokračuje v jeho logické struktuře. Architektura stavby je založena na souladu mezi vnitřním uspořádáním objektu a jeho výtvarným výrazem.  V přízemí jsou umístěny vstup s recepcí, administrativní a technické zázemí a společná jídelna s krytou terasou, sloužící také jako hlavní společenská místnost. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny dvoulůžové pokoje klientů, uspořádané do racionálního trojtraktu, v jehož středu jsou v každém podlaží v návaznosti na vertikální komunikaci umístěny společné oddechové a aktivizační prostory. Nedílnou součástí objektu je chráněná zahrada navazující na krytou terasu, která je pro klienty domova důležitým prostorem poskytujjícím možnosti relaxace a plnící také funkci terapeutickou. Dům v kontextu okolních staveb svým umístěním navazuje na výstavbu dvou nových bytových domů, nacházejících se na západní straně a parter objektu SeniorCentra je napojen na nový městský park vybudovaný na severní straně od pozemku stavby.

Přihlašovatel: SC Liberec s. r. o.

Investor: SeneCura Holding s. r. o.

Projektant: EBM Expert Building Management,s. r. o

Zhotovitel: EBM Partner a. s.

FOTO