ZPĚT

Secesní bytový dům Korejská - rekonstrukce fasád

Korejská 1971 / 17, Jablonec nad Nisou

Bytový dům v Korejské ulici byl postaven roku 1908 ve stylu pozdní geometrické secese podle návrhu architekta Roberta Hemmricha. Tématem rekonstrukce nebyl jen špatný technický stav štukatérských prvků fasády, ale také kompoziční úpravy dřívějších necitlivých stavebních zásahů, především vestavby garáže a obytného patra do původního průjezdu. Nové architektonické prvky – vrata, mříže a zábradlí jsou navrženy na základě interpretace původního geometrického ornamentu.

Jméno přihlašovatele: IUCH architektura

Investor: SVJ Korejská 1971

Projektant: MgA. Jakub Chuchlík

Realizační firma: Hartig–Koděra, Authentic Art Craft - Jaroslav Maryška, Truhlářství Miček, Kovom zámečnictví, s.r.o. a subdodavatelé

FOTO