ZPĚT

Rodinný dům

Pulečný

Rodinný dům na kraji obce Pulečný sestává ze dvou objektů archtypálního tvaru, bílého rodinného domu a černé garáže, spojených plochou střechou parkovacího stání. Uspořádání objektů se podřizuje potřebám mladé moderní, rozrůstající se rodiny s mnoha koníčky a aktivitami, tudíž se zvýšenou potřebou skladovacích prostor. Klíčové bylo zkrácení manipulačních cest na co nejmenší možnou míru a jejich omezení na jedno podlaží. Dům se nachází na okraji obce na parcele, která se svažuje k jihozápadu. Její velkou devízou je výhled na Ještěd přes údolí a na celou obec. Z toho také vychází koncept domu, jehož fasáda je "natažena" podél těchto výhledů a okna ji prořezávají v jednotlivých pokojích tam, kde to dispozice vyžaduje. Exponovaná fasáda tak nabízí zdánlivě nahodilou variaci různých velikostí a tvarů otvorů, které jsou však jen poctivým otiskem života v domě.

Přihlašovatel: 1ku1 s. r. o.

Investor: Martina a Michal Novotní

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Hajný; ing. Petr Mužík

Zhotovitel: 1ku1 s. r. o.

 

FOTO