ZPĚT

Rezidence Park Masarykova

Vítězná 1418-1420, Liberec

Řešené území se nachází v lokalitě Masarykovy ulice. Téměř lázeňský charakter této třídy byl formován od poloviny 19. století, kdy bylo celé území postupně zastavováno v duchu zahradního vilového města, kde bylo v dřívějších dobách zakázáno provozování jakéhokoliv řemesla narušujícího klid. 

Urbanistická kompozice rezidenčního areálu navazuje na urbanistickou strukturu izolované zástavby území a respektuje charakter a měřítko okolní zástavby. Architektonické řešení vychází z rezidenčního charakteru čtvrti na úpatí Jizerských hor, maximálního propojení s přírodou a z tradice zahradního města. Z hlediska architektonického a dispozičního řešení se jedná o projekt 6 bytových domů čtvercového půdorysu vybíhajících ze zalamované podnože krytého parkingu. Betonová stěna krytého parkingu probíhá podél svahu lesoparku a vytváří část podnože všem šesti domům. Skrývá v sobě parkovací a sklepní prostory a její střešní zelená plocha s travním porostem přirozeně navazuje na stráň plnou vzrostlých stromů. Domy jsou označeny písmeny (od ulice Vítězné) D R E A M S. Podlažnost jednotlivých domů je dělena do tří horizontálních pásem. První je úroveň 1.NP., která je totožná s parkovací podnoží, dále je pak 3-5 opakování hlavního typického podlaží a na nich jsou pak vždy dvě ustoupená podlaží, také stejně dispozičně uspořádaná. Podlažně se tedy domy dělí na dům D, S šestipodlažní (1+3+2), R, A osmipodlažní (1+5+2) a E, M sedmipodlažní (1+4+2).

Fasáda základní hmoty je obložena fasádním obkladem z cementovláknitých desek. Ustoupené hmoty střešních nástaveb jsou řešeny omítkou (zateplovací systém). Okenní otvory jsou navrženy hliníkové v barevné úpravě. Barevné řešení materiálů vychází z barevných odstínů historických vilových domů v ulici Masarykova. Formálně izolovaná kompozice hmot zástavby a funkčně kompaktní forma tvoří spolu se zásadními sadovými úpravami komplexní rezidenční trvale udržitelnou formu bydlení. 

Prolínání vysokých technických standardů stavby a přírody podtrhuje jedinečnost charakteru rezidenčního bydlení na úpatí Jizerských hor. Residenční bydlení v blízkosti zahradní vilové čtvrtě Masarykovy třídy je unikátním projektem s ambicí uspokojit i ty nejnáročnější požadavky současného moderního bydlení. Bytové domy jsou citlivě usazeny v prostředí romantického lesoparku a svým měřítkem reagují na charakter zástavby Masarykovy třídy. Zachování tohoto prostředí je hlavní určující ideou návrhu. Celý komplex je osazen do malebného údolí Jizerského potoka, který vracíme zpátky do travnaté plochy a nabízí příjemné bydlení v krásném, klidném prostředí parku vzdáleného pouhých pět minut od centra města Liberec.

Jméno přihlašovatele: DEVELOP INDUSTRY a.s.

Investor: DEVELOP INDUSTRY a.s.

Projektant: SIADESIGN Liberec s.r.o.

Realizační firma: SYNER s.r.o.

FOTO