ZPĚT

Revitalizace ulice Žižkova, Jilemnice

Jilemnice

Stavební dílo představuje rekonstrukci pozemní komunikace a přeměnu průsečné křižovatky na klasickou velkou okružní křižovatku na silnici II/286 v Jilemnici. Silnice představuje hlavní tah z Jilemnice směrem na Lomnici nad Popelkou a vede prakticky od centra až na okraj města. Finanční prostředky na rekonstrukci této vytížené komunikace ve výši cca 52 mil. Kč poskytl Liberecký kraj za spoluúčasti Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj a město Jilemnice. Stavba zahrnovala výstavbu dvou okružních
křižovatek, kanalizačního systému stoku dešťové vody, jehož součástí je i retenční nádrž o objemu 225 m3, která je usazená pod povrchem místního parku přiléhajícího ke komunikaci. Součástí stavby byla dále instalace nového veřejného osvětlení, výstavba betonové opěrné zdi, výsadba nové zeleně a vegetační úpravy. Spolu s novou skladbou páteřní komunikace byla budována nová parkovací stání, vjezdy k rodinným domkům a oboustranné chodníky ze zámkové dlažby. Před výstavbou velké okružní křižovatky
bylo nutné odtěžení skalnatého svahu v ulici K Břízkám, který byl následně zajištěn ocelovými sítěmi na vrtaných kotvách. Díky lokaci stavebního díla, budovaného v prostředí horského střediska, byla stavba kruhového objezdu ozvláštněna a dotvořena uměleckou plastikou ve tvaru běžeckých lyží a hůlek o velikosti 3,5 m. Tento umělecký prvek tak symbolicky podtrhl a umocnil horský ráz této oblasti. Realizací projektu došlo k navýšení kapacity průjezdnosti města a zvýšení bezpečnosti transferu do horských středisek, které jsou ve všech ročních obdobích hojně vyhledávány a navštěvovány místními, ale i zahraničními turisty.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Nýdrle projektová kancelář, spol. s r.o.

Realizační firma: M-SILNICE a.s.

FOTO