ZPĚT

Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily

Komenského nám. 146, Semily

Objekt č.p. 146 na Komenského náměstí byl Městem Semily odkoupen od původních vlastníků v roce 2016, se záměrem koncepčně řešit dlouhodobě nedostačující prostorové kapacity ZUŠ, které se nachází v sousedním objektu č.p. 148. Jedná se o místo, kde se historicky školské zařízení již nacházelo a jehož umístění zásadně ovlivňuje celkový vzhled Komenského náměstí. Získáním a následnou rekonstrukcí tohoto objektu došlo ke vzniku uceleného školského komplexu, který poskytne kvalitní prostředí se širokou nabídkou pro volnočasové vzdělávání dětí. Zároveň jsou tyto prostory dočasně využívány Mateřskou školou Treperka, pro kterou v současné době probíhá výstavba nové budovy.

Před rekonstrukcí byl objekt využíván částečně jako bytový dům, částečně jako zázemí pro zájmové spolky. Technický stav budovy byl velmi neuspokojivý, některé konstrukce byly až v havarijním stavu. Součástí rekonstrukce proto bylo odstranění výplní otvorů a třetího nadzemního podlaží včetně střešní konstrukce, provedení izolace podlah a izolace stěn, stavba konstrukce nového třetího a čtvrtého nadzemního podlaží, doplnění výplní otvorů a provedení tepelných izolací, propojení vytápění se stávající kotelnou ve vedlejší budově a provedení venkovních úprav. Hlavní veřejná (vnitřní i vnější) část budovy byla realizována s ohledem na historický odkaz místa a objektu. Řešení fasády vč. oken směrem do náměstí a hlavní veřejný interiér byl řešen s větším důrazem na kvalitu provedení a původní řešení než neveřejné části budovy. Ty byly řešeny ekonomicky a doslova kontrastně moderně.

Stavební práce byly realizovány v letech 2019-2020 z finančních prostředků Města Semily, zateplení objektu bylo podpořeno dotací z Evropské unie. V současné době jsou prostory již využívány Mateřskou školou Treperka.

Jméno přihlašovatele: Město Semily

Investor: Město Semily

Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Realizační firma: D-BAU s.r.o.

FOTO