ZPĚT

Radniční sklípek

Liberec

Při určování koncepce nového interiéru restaurace Radniční sklípek bylo řešeno několik na sebe navazujících prostorových skupin. Vstup do tohoto široce navštěvovaného podniku, včetně jeho venkovního okolí, schodišťového koridoru a předsálí šatny; klenutý sál s oběma salonky (Primátorským a Parlamentem); výčep s chladícím boxem pro pivní tanky; a sociální zařízení pro hosty. S pokorou k jejímu věku autoři upletli liberecké staré dámě žlutou šálu, kterou chtějí hned od vstupu nalákat lidi přijít sem dolů. Po deseti letech ticha zažít původní velkolepý sál navržený roku 1888 Franzem von Neumannem v dnešním pojetí. Schodištěm a šatnou jdoucí žlutá stuha vypráví příběh svijanského pivovaru a také nabízí hostům účast v každodenní výstavě jejich zážitků na kolíčkovém beerbooku. Chrámové disposici sálu s bočními salonky vévodí zářivý dlouhý výčep a ocelová konstrukce chladícího boxu se čtvero svijanskými tanky. Nade dvěma stoly k stání vychází svatozář z novoborského paroží. Horizont pozorovatele protíná sál tenkou blanou. Pod ní ční černohnědá dřevěná skaliska jako široká vana z tmavého dubu. Na hladině plápolají světla. Skleněné bójky, kotvené na šňůrách ve vrcholcích bělostných renesančních kleneb. Starší i nové červené stoly a lavice rozmlouvají ve společnosti letitých židlí a upíjí světlo každý ze své vlastní lampy. Rozmáchlá, žlutě zlatavá paže radosti stahuje kolemjdoucí dolů na tmavou palubu podzemního sálu s bělostnou čepicí, pod níž se vznáší paroží sudetských jelenů a měkká oblaka lampionů.

Přihlašovatel: Studio Raketoplán s. r. o.

Projektant: Studio Raketoplán s. r. o.

Investor: Pivovar Svijany, a. s. 

Zhotovitel: Termil s. r. o.

 

FOTO